ข่าว
100 year

'พระบรมฯ' เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง-พระราชทานธงชัยเฉลิมพล

ไทยรัฐออนไลน์7 ธ.ค. 2557 20:37 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


วันที่ 7 ธ.ค. เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีตรึงหมุดธง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงบรรจุพระกรัณฑ์เส้นพระเจ้าในยอดคันธง ทรงย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันธง และเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่ หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 63 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 หน่วย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 หน่วย กองทัพบก จำนวน 32 หน่วย กองทัพเรือ จำนวน 25 หน่วย และกองทัพอากาศ จำนวน 2 หน่วย หลังจากนั้น รมว.กลาโหม ได้นำทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ นอกจากนี้แล้ว ธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วย สิ่งที่แสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยธงหมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนาและเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมหากษัตริย์

ธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพล จึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ข้าศึก ศัตรู ให้ได้ชัยชนะกลับมา และเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนายทหาร หรือพลทหาร จะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริง

ธงชัยเฉลิมพล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปแล้วนั้น เมื่อเกิดชำรุดหรือมีหน่วยทหารเพิ่มขึ้นใหม่ กองทัพไทยจะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเส้นพระเจ้า ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ให้แก่หน่วยทหารเป็นประเพณีสืบมา โดยมีการตรึงหมุดธง ผืนละ 32 - 36 หมุด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลโปรดเกล้าฯพระบรมโอรสาธิราชฯแทนพระองค์ประกอบพิธีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งชุมสายศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังข่าวพระราชสำนัก

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้