ข่าว
100 year

หญิงต่างด้าวได้สัญชาติไทย ขอบคุณ รบ.-มท. หลังรอคอยกว่า 10 ปี

ไทยรัฐออนไลน์7 ธ.ค. 2557 16:10 น.
SHARE

มท. 2 เผย หญิงต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยตามสามี แสดงความขอบคุณรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่คืนความสุขให้คนไทย หลังต้องรอคอยมายาวนานกว่า 10 ปี

วันที่ 7 ธ.ค. นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้พิจารณาให้สัญชาติไทยให้แก่หญิงต่างด้าว ที่ยื่นขอสัญชาติตามสามีที่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จำนวน 369 ราย ซึ่งขณะนี้ รายชื่อทั้งหมดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผลทำให้บุคคลที่มีรายชื่อมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้อง และมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้ว การพิจารณาให้สัญชาติไทยในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีเรื่องค้างการพิจารณาให้สัญชาติมาเป็นเวลานาน ยกตัวอย่าง รายของ คุณดุลสิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนางนาน สีตอง ที่ได้แสดงความขอบคุณมายังรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบความสุขอย่างยิ่งให้คนในครอบครัว หลังจากที่ต้องรอคอยการได้สัญชาติไทยอย่างถูกต้องในครั้งนี้มายาวนานถึง 10 ปี

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาให้สัญชาติไทย ถือเป็นนโยบายคืนความสุขให้คนไทยที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายควรได้รับ ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ หรือการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาให้สัญชาติไทยในกรณีต่างๆ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน หลักเมตตาธรรม และหลักกฎหมายอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ยังได้เปิด “คลินิกกฎหมายสัญชาติ กรมการปกครอง” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอสัญชาติ รวมถึงหน่วยงานอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหน้าที่งานด้านสัญชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไว้คอยช่วยเหลือตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว ยังถือเป็นการลดช่องว่างของความไม่รู้ หรืออาจเข้าไม่ถึงข้อมูลของรัฐ ที่อาจนำไปสู่การเรียกร้องรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี

กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติและการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนในกรณีการขอสัญชาติมิให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการขอสัญชาติสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ “คลินิกกฎหมายสัญชาติ กรมการปกครอง” อาคารสำนักบริการที่ 1 กรมการปกครอง (วังไชยา) นางเลิ้ง กทม. ครั้งที่ 132/2557 วันที่ 7 ธ.ค.57

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มท. 2หญิงต่างด้าวได้สัญชาติไทยตามสามีขอบคุณรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยคืนความสุขคนไทยรอคอยยาวนานกว่า 10 ปีข่าวการเมืองสุธี มากบุญรมช.มหาดไทยอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้