ข่าว
100 year

อสมท-กรมประชาฯ มีลุ้น! บอร์ด กสท.เล็งฟัน เหตุ ‘มักซ์’ อืด

ไทยรัฐออนไลน์6 ธ.ค. 2557 15:42 น.
SHARE

การประชุมคณะกรรมการ กสท. วันที่ 8 ธ.ค.นี้ เตรียมพิจารณาโทษโครงข่ายทีวีดิจิตอลของ อสมท และ กรมประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งล่าช้า พร้อมเยียวยาผู้ประกอบการที่เช่าใช้...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 8 ธ.ค.นี้ จะพิจารณาการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลของ อสมท และกรมประชาสัมพันธ์ หลังจากที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามเงื่อนไขใบอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาเสียหายต่อผู้บริโภคและผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีของ อสมท ต่อไป

สำหรับมาตรการกำกับดูแลผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และบทลงโทษ คือ การปรับทางปกครอง และการเยียวยาผลกระทบต่อช่อง เพราะสิทธิในคลื่นความถี่เป็นของช่องที่เขาประมูลมาได้ ไม่ใช่ของโครงข่ายฯ ดังนั้นถ้าโครงข่ายฯ ไม่สามารถจัดการให้คลื่นส่งสัญญาณออกอากาศได้ ก็ต้องรับผิดชอบทั้งต่อช่องและคนดู

"ความพร้อมของโครงข่ายทีวี เป็นหัวใจสำคัญมากต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล ฝากหน่วยงานรัฐทั้ง 4 รายซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ ช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วงกลางเดือนนี้ ทางคณะทำงานร่วมของ กสทช. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพสัญญาณด้วย ฝากประชาชนช่วยแจ้งผลและร้องเรียนมาได้ที่ 1200" สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ยังเตรียมพิจารณาการยื่นขอปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันสำหรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต กรณีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของเครื่องรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และวาระการกำหนดนิยามประเภทรายการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) แนบท้ายประกาศฯ เช่น รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม รายการท้องถิ่น รายการเด็กและเยาวชน รายการละคร รายการข่าวสารและบันเทิง

ส่วนวาระอื่นๆ น่าสนใจและติดตาม ได้แก่ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ทั้งการกำหนดนิยามการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ หลักการพิจารณาความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ แนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ แนวทางและกรอบเวลาในการคืนคลื่นความถี่ มาตรการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบในกรณีการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา มาตรการส่งเสริมให้ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ตลอดจนการดำเนินการในกรณียุติการใช้คลื่นความถี่.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีวีดิจิตอลโครงข่าย ทีวีดิจิตอลกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสท.สุภิญญา กลางณรงค์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้