ข่าว
100 year

แนะฟื้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู-นักเรียน จี้ปรับโฉมการเรียนรู้ในชั้น

ทีมข่าวการศึกษา6 ธ.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

ยึดพระราชดำรัส “ในหลวง” กุญแจปฏิรูป

จากการเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล เรื่อง “ไขกุญแจการปฏิรูปการศึกษาไทย : หัวใจสำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ระบบ การศึกษาไทยกำลังถูกสึนามิการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัญหาสังคม พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ไม่มีเวลา เด็กกำพร้าเทียม ทุกอย่างเป็นดิจิตอลเข้าถึงข้อมูลง่าย ผลพวงก่อให้เกิดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กุญแจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน และถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า ระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ไม่เอื้อต่อการสอนของครูและไม่เป็นไปตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ดังนั้น มูลนิธิยุวสถิรคุณจึงน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นหัวใจของการปฏิรูป ผสมผสานงานวิจัยด้านการศึกษาระดับโลกของศาสตราจารย์แฮตตี้ จนได้รูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมีโรงเรียนพันธมิตร 4 แห่งที่นำรูปแบบดังกล่าวไปทดลองใช้ คือ ร.ร.จิตรลดา ร.ร.วัดรางบัว ร.ร.สัตยาไส และ ร.ร.บางมูลนาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นใน 4 โรงเรียนยืนยันถึงความสำเร็จของแนวทางการสอนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ด้าน ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต กล่าวว่า การศึกษาต้องเน้นสัมพันธภาพตามแนวพระราชดำริ ให้คนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทุกคนรู้จักกันและทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และเรื่องสุดท้ายที่เน้นมากคือ สัมพันธภาพในวงการศึกษา เพราะขณะนี้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแยกจากกัน หรือแม้กระทั่งหลักสูตรและการเรียนรู้ ของเด็กยุคไอทีก็แยกเด็กจากพ่อแม่ และครู.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เสวนาปฏิรูปการศึกษาความสัมพันธ์ครูนักเรียนธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้