ข่าว
100 year

เรียนลัด จบไว หนองชุมแสงวิทยา EP.4 หลักสูตรไฮสปีด จะหยุดไหม หรือไปต่อ ?

ไทยรัฐออนไลน์6 ธ.ค. 2557 07:53 น.
SHARE

“เรียนมา 6 ปี จบหนองชุมแสงใช้เวลาแค่ 3 วัน และเราพยายามไปเพื่ออะไรกัน ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน” “ทำไมหลักสูตรประเภทนี้ถึงลอยนวลอยู่ได้หลายสิบปี” เสียงเพรียกถามจากผู้เรียนมัธยมตามหลักสูตรปกติเนิ่นนานถึง 6 ปี

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ร่วมพูดคุย เปิดข้อซักถาม สะท้อนคำตอบที่สังคมตั้งโจทย์มากที่สุด กับ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยทั้งคู่ถือว่า เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่สุด


เรียน 3 สอบ 2 ทำได้ ไม่ผิดกฎหมายจริงหรือ ?
ขณะนี้กำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของหลักสูตรการศึกษา และการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นให้แก่ผู้เรียนของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะเรื่องของเวลาเรียนที่น้อยกว่าในระบบปกติอยู่มาก ซึ่งตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการได้ กำหนดไว้ว่า 1 ภาคการศึกษา นักเรียนต้องเรียน 1 หน่วยกิต ต่อ 40 ชั่วโมง

“เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ทางโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ใช้หลักการยืดหยุ่นเวลาเรียน และให้เด็กนักเรียนไปศึกษาหาความรู้เองที่บ้าน โดยจะประเมินผลอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง หรือนานสุดคือเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งถือว่าผิดหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงศึกษาธิการ เพราะได้บัญญัติชั่วโมงการเรียนไว้อย่างชัดเจนแล้ว” ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ชี้แจง

สำหรับกระบวนการแก้ปัญหาของโรงเรียนทางเลือกดังกล่าว หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพิจารณาโดยหารือร่วมกับกฤษฎีกา เกี่ยวกับการยืดหยุ่นเวลาเรียน และการให้เด็กเข้ามาศึกษา 3 วันเรียน 4 วันจบนั้นกระทำได้หรือไม่ ซึ่งต้องดูเรื่องของการยืดหยุ่นเวลาเรียน ปี 2544 ของกรมสามัญเป็นส่วนประกอบด้วย

ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


เรียนต่อ สมัครงาน เสี่ยงรับวุฒิโมฆะ(หรือ) ?
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามอย่างกว้างขวาง ถึงกรณีที่ผู้เรียน ได้เรียนจบไปเป็นที่เรียบร้อย พร้อมรับวุฒิการศึกษาไปแล้ว แต่เมื่อนำวุฒินั้นๆ ไปใช้ในการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ กลับปรากฏว่าวุฒิเป็นโมฆะ อันเนื่องมาจากเวลาเรียนของผู้เรียนไม่เพียงพอ

ร.อ.วิสาร กล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่า “ได้สั่งการให้ทางโรงเรียนหนองชุมแสงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่เด็กที่ได้ทำการอนุมัติให้จบการศึกษา หรือได้รับวุฒิการศึกษาไปแล้วนั้น หากเกิดปัญหาตามมาภายหลัง จะเป็นการแก้ไขเฉพาะรายไป เนื่องจากการพิจารณาประเมินผลเด็กเป็นอำนาจหน้าที่ของทางผู้อำนวยการโรงเรียน”

เอกสารการเรียนของนักเรียน


นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติใด จึงจะเข้าเรียนหลักสูตรลัดได้ ?
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ย้ำถึงกฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการเข้าเรียนที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาไว้ว่า เด็กนักเรียนที่ใช้วิธีเทียบโอนมาจากโรงเรียนเก่าสามารถเข้ามาศึกษาได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนกำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.5 เทอม 1 แต่กลับมีเหตุจำเป็นที่จะต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยกรณีเช่นนี้สามารถเรียนหลักสูตรนอกระบบ หรือ โครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส ได้

ส่วนในกรณีที่ ผู้ต้องการศึกษาจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่อยากเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่อยากได้วุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงเดินทางมาเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส ซึ่งการเรียนเพื่อต้องการวุฒิในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน เนื่องจากขัดต่อหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

“เบื้องต้นได้สั่งการให้เด็กนักเรียนเหล่านี้หยุดการเรียนการสอนไปแล้ว พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่า เด็กที่เข้ามาเรียนในโครการนี้ได้เทียบโอนหน่วยกิตจากโรงเรียนเก่ามาศึกษาต่อที่นี่หรือไม่” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กล่าวอย่างเด็ดขาด


มัดรวมเด็กนอกระบบ-ในระบบ ขอเงินอุดหนุน ทำได้หรือ ?
จากข้อสงสัยถึงต้นสายปลายเหตุของการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาจากนักเรียนในโครงการทางเลือก โดยไม่มีระเบียบและอำนาจในการเรียกเก็บเงิน ทั้งๆ ที่มีเงินอุดหนุนรายหัวจากหน่วยงานสนับสนุนแล้ว นั้นจะสามารถทำได้หรือไม่

“ตามกฎของกระทรวงสามารถทำได้จริง แต่จากการตรวจสอบพบว่า ทางโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานเขตการศึกษา ซึ่งถือว่ากระทำการผิดกฎกระทรวง นอกจากนี้ในส่วนของการเรียกเก็บเงินระหว่างการเรียนการสอนนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินเกินกว่ากำหนด” ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ชี้แจงชัดเจน

ถึงคิว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเด็กจากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จ.เพชรบุรี เข้าไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ เด็กที่เข้าไป ได้คุณภาพหรือ เรียนไหวหรือไม่ เห็นด้วยกับหลักสูตรเร่งหรือไม่ เรามีคำตอบ!

เรียน ม.ปลาย 3 ปี กับ 3 วัน มีคุณภาพต่างกันแค่ไหน ?
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี มองว่า การเรียนในระดับ ม.ปลาย ตามหลักสูตรพื้นฐาน 3 ปีจบ เปรียบเทียบกับ การเรียน ม.ปลาย ไม่ถึง 3 ปี ย่อมเป็นตรรกะที่เห็นได้ชัดว่าอย่างไหนมีคุณภาพมากกว่ากัน


ผลพวง มัธยม 3 วันจบ โดนรีไทร์ หรือ ลาออกเยอะจริงหรือ ?
ผศ.ดร.นิวัต อธิบายว่า เด็กที่เข้ามาเรียนถือว่าเป็นการให้โอกาส แต่หากเขายังไม่กลับตัวหรือไม่มีความมุ่งมานะในการตั้งใจเรียน เขาก็จะถูกตัดออกจากระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้ และก็มีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่จะถูกตัดออกจากระบบไป ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง

หากเด็กเข้ามาเรียนเขาจะรู้ตัวเองว่าเรียนได้หรือไม่ได้ ถ้าเรียนไม่ได้แล้วเขาก็จะออกไปเอง มีอยู่มากบ้างน้อยบ้างแต่ละปีไม่เท่ากัน หรือเด็กบางคนเมื่อเรียนแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำผลการเรียนให้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดผล เขาก็จะถูกออกโดยระเบียบการวัดผล แต่ถ้าเด็กเองกลับตัวได้ ตั้งใจเรียนจนจบก็มีเหมือนกัน

“สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ เมื่อเด็กเหล่านี้ออกมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหน ถ้าออกมาแล้วเด็กไปอยู่ในระบบที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาส่วนนี้อันตราย ไม่เป็นผลดีกับประเทศในระยะยาว เพราะว่าการศึกษาสามารถทำให้คนแข็งแรง พึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้” อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี กล่าว

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจสอบคุณสมบัติเด็ก เอกสารไม่ครบไม่ได้ไปต่อจริงหรือ ?
ใครก็ตามที่มาเรียนที่นี่และมีหลักฐานการศึกษามาประกอบ ทาง ม.ราชภัฏเพชรบุรี จะรับหลักฐานไว้หรือแม้แต่เด็กที่มาลงทะเบียนไว้แล้ว ก็จะมีการตรวจสอบภายหลังทุกคน  หากหลักฐานนั้นไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ถือว่าเด็กขาดคุณสมบัติและไม่สามารถคงสภาพเป็นนักศึกษาต่อไปได้

อาจารย์ใหญ่แห่งราชภัฏเพชรบุรี ระบุว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทาง ม.ราชภัฏเพชรบุรี แทบจะไม่ได้รับเด็กจาก ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา เพราะเหตุผลที่ว่าเด็กไม่สามารถส่งหลักฐานเอกสารการศึกษามาได้ทันเวลา โดยโรงเรียนดังกล่าวจะออกหลักฐานประมาณวันที่ 1 ต.ค. แต่ช่วงที่ออกหลักฐานนั้น เลยกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัยที่จะรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนแล้ว ฉะนั้น เมื่อหลักฐานไม่ครบ เด็กก็จะขาดคุณสมบัติ ม.ราชภัฏเพชรบุรี จึงไม่ค่อยได้รับเด็กจาก ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา

“เมื่อเขามีหลักฐานมาครบเราก็ให้สิทธิ์เขาเรียน แต่เมื่อเขาไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขามาเรียนได้ และหากเข้ามาเรียนแล้ว ความรู้ความสามารถไม่พอ เขาก็เรียนต่อไม่ได้เช่นเดียวกัน” อธิการบดี กล่าว

นักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงกำลังเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง

เรียนไม่ตรงสาย เข้าคณะที่อยากเข้าได้หรือไม่ ?
ผศ.ดร.นิวัต อธิบายต่อว่า หลังจากที่เด็กมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เด็กจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อ โดยทาง ม.ราชภัฏเพชรบุรี มีระบบตรวจสอบ คือ

1.ระบบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.ระบบการคัดเลือกเข้าเรียน เช่น เด็กต้องการจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ จบสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด หรือหากจะมาเรียนครู ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นต้น
3.ระบบตรวจสอบความถูกต้องเรื่องของความรู้ในการเรียน ถ้าความรู้ความสามารถในการเรียนของเด็กไม่ถึง ก็จะถูกตรวจสอบและออกจากระบบของมหาวิทยาลัยเอง

นักล่าปริญญา


เวลาเรียนน้อย แต่ออกหลักฐานสำเร็จการศึกษา ย่อมได้จริงหรือ ?
เรื่องการมีเวลาเรียนไม่ครบขณะที่อยู่ ม.ปลาย นั้น อาจารย์นิวัติ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยจะดูหลักฐานที่ทางราชการที่โรงเรียนเป็นผู้ออกให้เด็ก เมื่อทางราชการรับรองสิทธิ์ของตัวเด็ก มหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้เด็กเข้ามาเรียนและหลักฐานทางการศึกษาจะต้องออกภายในเวลาที่กำหนด

“เวลาเรียนของ ม.ปลาย นั้น ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโรงเรียนต้นสังกัดไปดำเนินการตามระบบของเขา เราไม่ได้ไปแทรกแซงว่าเขาเรียนครบไม่ครบอย่างไร เป็นอำนาจหน้าที่ของเขา เขาไม่ได้ออกมาว่ามีเวลาเรียนครบ แต่เขาออกเอกสารมาว่าเด็กเรียนสำเร็จการศึกษา เมื่อราชการออกรับรองสิทธิ์มาแบบนี้ เราก็ต้องอนุญาตให้เด็กเข้ามาสมัครเรียน” ผศ.ดร.นิวัต กล่าว

ชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการทางเลือก ควรเดินต่อหรือไม่ ?
คนเราเมื่อผิดพลาดแล้วก็ให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไร แต่เมื่อเข้าไปใช้แล้วอย่าไปบิดเบือนระบบ หลักการ จนกระทั่งคุณภาพและมาตรฐานนั้นมันอ่อนแอ กลายเป็นการสร้างคนที่มีค่านิยมไม่ดี

ผศ.ดร.นิวัต มีมุมมองถึงเรื่องดังกล่าวว่า โรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กที่ผิดพลาดไป เพื่อให้กลับมาเรียนได้อีกครั้ง ระบบนี้ถือว่าดี แก้ปัญหาให้กับเด็กที่เถลไถลไปให้กลับมามีโอกาสอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกัน ต้องทำตามกฎเกณฑ์และกติกาที่มีคุณภาพให้ดีที่สุด อย่าปล่อยปละละเลยหรือผ่อนปรนจนกระทั่งเสียกฎเกณฑ์ กติกา และมาตรฐาน อย่าเป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบ ไม่เช่นนั้นจะนำความเสียหายมาสู่ระบบการศึกษาไทยอย่างแน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม

เรียนลัด จบไว หนองชุมแสงวิทยา EP.1 เปิดหมดทุกแง่มุม หลักสูตรฮิต เรียน 3 สอบ 2 โดดรับวุฒิ!

เรียนลัด จบไว หนองชุมแสงวิทยา EP.2 มัธยม 3 วันจบ ป้อนโอกาสหรือเหยียบซ้ำการศึกษาไทย?

เรียนลัด จบไว หนองชุมแสงวิทยา EP.3 "ขอโอกาสพลิกชีวิตสักครั้ง" ตีแผ่เรื่องสุดช้ำศิษย์ทุกข์ระทม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้