ข่าว
100 year

โฆษก กมธ. เผย อนุฯ ชุด 4 เสนอตั้งศาลวินัยการคลัง-งบประมาณ

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2557 19:00 น.
SHARE

โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการชุดที่ 4 เรื่องการคลัง และการงบประมาณของรัฐ เสนอตั้งศาลวินัยการคลังและงบประมาณ มีอำนาจฟ้องผู้นำงบไปใช้ไม่ถูกต้อง

วันที่ 4 ธ.ค. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงการประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า การพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการชุดที่ 4 เรื่องการคลังและการงบประมาณของรัฐ ที่มีนายจรัส สุวรรณมาลา เป็นประธานนั้น พบว่ามีสภาพปัญหาหลัก คือ คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ ที่ผ่านมา มีการก่อหนี้สาธารณะ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่ผ่านระบบงบประมาณประจำปี ขาดวินัยทางการเงินการคลัง ส.ส. หาผลประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการแปรญัตติอย่างกว้างขวาง ทำให้การใช้จ่ายขาดทิศทาง ระบบบริหารการคลังในปัจจุบันไม่ตอบสนองการพัฒนา ประเทศ ขณะที่กฎหมายด้านการคลังที่ผ่านมามีเนื้อหาล้าหลัง มีช่องว่างในการใช้อำนาจทางการเงินที่ขาดความรับผิดชอบ

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น เสนอให้ตั้งศาลวินัยการคลังและงบประมาณ และนิยามคำว่าเงินแผ่นดินใหม่ โดยให้เป็นเงินรายได้ที่นำส่งคลังทั้งมวล เพื่อให้ครอบคลุมและรัดกุมมากขึ้น เพราะกฎหมายที่ผ่านมา การใช้เงินแผ่นดินทำเป็น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตของเงินแผ่นดินไว้ ส่งผลให้มีการสร้างหนี้ผูกพันได้ ขณะเดียวกันยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีใช้จ่ายเงินแผ่นดินมิชอบ เพื่อสรุปสำนวนให้ศาลวินัยการคลังและงบประมาณพิจารณาวินิจฉัย พร้อมปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณสองขา โดยจะต้องมีรายงานทางเศรษฐกิจและกรอบนโยบายด้านการคลัง กระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม

สำหรับการตั้งศาลวินัยการคลังและงบประมาณนั้น จะอยู่ในส่วนของศาลฎีกา โดยให้ คตง.มีหน้าที่ฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งศาลดังกล่าวไม่มีการอุทธรณ์ พิจารณาจบในชั้นเดียว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาให้มากที่สุด ตลอดจนกำหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้านการคลัง เพิ่มชื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ กฎหมายบริหารหนี้สาธารณะ กฎหมายการจัดซื้อภาครัฐ และกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมธ.คำนูณ สิทธิสมานรัฐธรรมนูญข่าวการเมืองจรัส สุวรรณมาลาอนุกรรมาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้