ข่าว
100 year

'พระบรมฯ' เสด็จฯ ตรึงหมุด 'ธงชัยเฉลิมพล'

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2557 19:27 น.
SHARE

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ "พระบรมฯ" เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงและพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ในวันที่ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีตรึงหมุดธง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงบรรจุพระกรัณฑ์เส้นพระเจ้าในยอดคันธง ทรงย้ำตรึงหมุดติดผ้าคันธง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้า ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 63 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 หน่วย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 หน่วย กองทัพบก จำนวน 32 หน่วย กองทัพเรือ จำนวน 25 หน่วย และกองทัพอากาศ จำนวน 2 หน่วย หลังจากนั้น รมว.กลาโหม ได้นำทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ท.บัณฑิตย์ กล่าวว่า ธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจำหน่วยทหาร เป็นสิ่งชักนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ นอกจากนี้แล้ว ธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วย สิ่งที่แสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยธงหมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา และเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมหากษัตริย์

"ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรู ให้ได้ชัยชนะกลับมา และเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือพลทหารจะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริง" เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าว

ทั้งนี้ ธงชัยเฉลิมพลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปแล้วนั้น เมื่อเกิดชำรุด หรือมีหน่วยทหารเพิ่มขึ้นใหม่ กองทัพไทยจะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเส้นพระเจ้า ขอพระราชทานเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ให้แก่หน่วยทหาร ถือเป็นประเพณีสืบมา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระบรมฯในหลวงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯธงชัยเฉลิมพลตรึงหมุดธง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้