ข่าว
100 year

สปช. ชงผู้สมัคร ลต.ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-รายการภาษีย้อนหลัง 5ปี

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2557 17:55 น.
SHARE

สปช.ชงแนวทางร่าง รธน.ให้ผู้สมัครเลือกตั้งทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สิน-รายการภาษีย้อนหลัง 5 ปี บี้พรรคการเมืองร่วมรับผิด หากตัวแทนพรรคทุจริต ล็อกคอให้เขียนบทเฉพาะกาลนำข้อเสนอป้องกันทุจริตเขียนเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ใน 2 ปี

วันที่ 4 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ ว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอที่จะยื่นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 30 ประเด็น อาทิ การกำหนดให้พรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

โดยต้องร่วมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมผลงานที่ไม่ชอบหรือทุจริตของตัวแทนพรรค แต่ยังไม่มีการกำหนดบทลงโทษว่า จะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะกำหนด อย่างไรก็ตามคงไม่ถึงขั้นยุบพรรค รวมถึงคนติดตามของนักการเมือง หากไปทำอะไรที่เกิดความเสื่อมเสีย นักการเมืองผู้นั้นต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ขณะเดียวกันยังเสนอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน และรายการเสียภาษีย้อนหลัง 5 ปี เพื่อแสดงความโปร่งให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่า ผู้ที่จะเล่นการเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไร ให้ประชาชนมีอำนาจตรวจสอบมากขึ้น

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีบทลงโทษการซื้อสิทธิขายเสียงทั้งผู้ซื้อสิทธิ ผู้ขายเสียง และผู้เกี่ยวข้อง นายวสันต์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเสนอให้รัฐมีหน้าที่จัดการปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนต้องมีบทลงโทษ และมาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหาร

ขณะที่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต ให้มีอำนาจสอบสวนและส่งฟ้องคดีได้เอง และให้กำหนดระยะเวลาการไต่สวนข้อเท็จจริง และฟ้องดำเนินคดีโดยเร็ว นอกจากนี้ขอให้มีการเขียนบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปด้านการป้องกันทุจริต ข้อเสนอที่ผ่านการรับรองของ สปช.แล้ว ต้องตราเป็นกฎหมาย เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใน 2 ปี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สปช.วสันต์ ภัยหลีกลี้เลือกตั้งพรรคการเมืองข่าวการเมืองกมธ.ปฏิรูปการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้