ข่าว
100 year

อธิบดี DSI นำผู้บริหารข้าราชการถวายสัตย์ฯ ในหลวง 5 ธ.ค. 57

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2557 17:00 น.
SHARE

อธิบดีดีเอสไอ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทำพิธีถวายราชสักการะ - ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 57

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธวิชัย อภัยมารนิราศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 1,009 คน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 และเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของข้าราชการและบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านเกียรติศักดิ์และซื่อสัตย์ นำข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ที่มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้ปฏิญาณตนว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง ตามบทกฎหมาย โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก เหนือประโยชน์ส่วนบุคคล หรือหมู่คณะใดๆ และจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ” และได้มอบคู่มือจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษแก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีดีเอสไอนำผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธ.ค.57ข่าวสังคม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้