ข่าว
100 year

เดินหน้าเปิดเสรีสินค้าไอทีก๊อก 2

ทีมข่าวเศรษฐกิจ4 ธ.ค. 2557 05:30 น.
SHARE

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.57 เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ล่าสุดมีสมาชิกดับเบิลยูทีโอเข้าร่วมการเจรจาแล้ว 27 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นต้น แต่ประเทศที่เป็นคู่แข่งไทยคือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีน ส่วนสินค้าที่จะเจรจาประกอบด้วยวัตถุดิบ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าไอที

“การเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีสินค้าไอทีเป็น 0% ระยะที่ 2 จะช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในตลาดสินค้าไอที โดยสินค้า 98% ที่จะเจรจาเปิดเสรีเป็นสินค้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และสินค้าขั้นกลางที่ไทยจะสามารถนำเข้าด้วยภาษี 0% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าไอทีของไทยลดลงและสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติว่าไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าไอทีที่ดีที่สุดในอาเซียน”

สำหรับการเจรจาลดภาษีเป็น 0% สินค้าไอทีในระยะที่ 1 เมื่อปี 2539 นั้น มีสมาชิก 52 ประเทศ รวมทั้งไทยเข้าร่วมเจรจา ครอบคลุมการค้าสินค้าไอทีกว่า 96% ของโลก ส่งผลให้ธุรกิจไทยเข้าสู่สินค้าไอทีโลกเต็มตัว มูลค่าการค้าโตเฉลี่ยปีละ 12.28% และมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไอทีเพิ่มสูงขึ้น โตเฉลี่ยปีละ 7.09% นอกจากนี้ จำนวนผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไอทีเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3.59%

ทั้งนี้ ในปี 2556 ไทยส่งออกสินค้าไอทีภายใต้การเจรจา ITA Expansion จำนวน 248 รายการ มูลค่ากว่า 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 11.55% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากไทยไปตลาดโลก สินค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจา ITA Expansion จำนวนมากเป็นสินค้าต้นน้ำ คิดเป็นสัดส่วน 76% ของสินค้าที่อยู่ในการเจรจา ITA Expansion และสินค้ากลางน้ำ สัดส่วน 22% เช่น ส่วนประกอบวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์, เครื่องเรดาร์, เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง, มอนิเตอร์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อภิรดี ตันตราภรณ์การเจรจาสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าไอทีเปิดเสรีภาษี 0%

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้