ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  20ปี! จากภาพฝีพระหัตถ์‘ตัวยึกยือ’สู่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ

  ทีมข่าวภูมิภาค4 ธ.ค. 2557 03:15 น.
  SHARE

  เกษตรกรชาวนครพนมสุดซาบซึ้ง กว่า 20 ปี จากภาพฝีพระหัตถ์ในหลวงที่เรียกว่า 'ตัวยึกยือ' สู่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ แล้วเสร็จกว่า 80% ช่วยชุบชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถทำกินเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครพนม ว่า จ.นครพนม ถือเป็นอีกพื้นที่สำคัญ ที่พสกนิกร ซึ่งเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ตามแนวทางพระราชดำริ เนื่องจากลำน้ำก่ำเป็นสายน้ำสำคัญ รองรับน้ำมาจากหนองหาน จ.สกลนคร ยาวกว่า 120 กม. ไหลลงสู่แม่น้ำโขง แต่ในอดีตมีปัญหาน้ำเอ่อท่วมช่วงหน้าฝน และขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถทำการเกษตรเลี้ยงชีพได้ เกิดเป็นปัญหาความยากจนตามมา

   ประตูระบายน้ำ ธรณิศนฤมิต
  ประตูระบายน้ำ ธรณิศนฤมิต

  กระทั่ง เมื่อปี 2535 ถือเป็นความโชคดีของชาวนครพนม หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ จ.นครพนม และ จ.สกลนคร เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ กลายเป็นที่มาของภาพลายพระหัตถ์

  จากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะพระองค์ทรงงานบนเครื่องบิน ได้ทรงร่างรูปแบบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น หรือที่เรียกว่า ‘ตัวยึกยือ’ ซึ่งถือเป็นภาพลักษณะทางกายภาพของลำน้ำก่ำ ส่วนหัวคือหนองหาน ลำตัวคือ ลำน้ำก่ำ และส่วนขาเป็นปล้อง เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อวางแนวทางให้กรมชลประทาน เข้าศึกษาดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาศึกษาความเหมาะสมประมาณ 2 ปี จนถึงปี 2537 จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง วางเป้าหมายเป็นโครงการต่อเนื่องถึงปี 2559 จนปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาประมาณ 20 ปี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความก้าวหน้าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

  อย่างไรก็ตาม โครงการได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี โดยปัจจุบันสามารถดูแลพื้นที่การเกษตรได้แล้วกว่า 61,000 ไร่ และมีมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรปีละกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถดูแลพื้นที่การเกษตรได้กว่า 165,000 ไร่ ถือเป็นโครงการที่มาจากพระปรีชาสามารถ สร้างความซาบซึ้งให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

  ประตูระบายน้ำ
  ประตูระบายน้ำ

  นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า หลังจากโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2557 และมีกำหนดต่อเนื่องถึงปี 2559 ปัจจุบันความคืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 61,000 ไร่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาพื้นที่เกษตรขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี โดยเชื่อมั่นว่า ถึงแม้ฝนจะทิ้งช่วงในหน้าแล้ง ก็สามารถจัดสรรน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต เกษตรกรจะสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี ครอบคลุมพื้นที่ถึง 165,000 ไร่ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งตัวโครงการมีพื้นที่ในการดูแลตามแนวลุ่มน้ำก่ำ เป็นระยะทางกว่า 123 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร อ.วังยาง อ.นาแก อ.เรณูนคร และอ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

  "ในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 168 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือเกษตรได้เป็นอย่างดี ในการทำการเกษตรหน้าแล้ง รวมถึงป้องกันปัญหาน้ำเอ่อท่วมช่วงหน้าฝน ที่สำคัญมากในการก่อสร้างโครงการ คือ ประตูระบายน้ำช่วงสุดท้าย ก่อนไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขง คือ ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสังข์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามไว้ หมายถึง ประตูระบายน้ำที่สร้างจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถรองรับเก็บน้ำได้ประมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถผันน้ำจากแม่น้ำโขง ย้อนกลับมาเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครพนม โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ที่เคยประสบปัญหาไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ กลับมามีชีวิตใหม่จากทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นายเฉลิมชัย กล่าว

  กักเก็บน้ำ ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
  กักเก็บน้ำ ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

  ด้าน นายโชคชัย เชื้อบริบูรณ์ อายุ 44 ปี เกษตรกรบ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม ในฐานะตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า เดิมชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองสังข์ อ.นาแก ที่ติดอยู่กับลำน้ำก่ำ จะมีปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพ พอถึงหน้าฝนจะเกิดน้ำท่วม หน้าแล้งขาดน้ำทำการเกษตร ทำให้ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ ประสบปัญหาความยากจน กระทั่งเมื่อปี 2535 ภายหลังในหลวง ได้มีพระราชดำริ ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ำ รวมถึงแก้มลิงตามลำน้ำก่ำเป็นช่วง ทำให้พื้นที่ ต.หนองสังข์ ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากสถานีส่งน้ำ สามารถบริหารจัดการน้ำภายในกลุ่มเกษตรกร จัดสรรลงพื้นที่ทำการเกษตรได้ตลอดปี ไปจนถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านการประมง ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น ปราศจากปัญหาหนี้สิน จากชาวบ้านที่ยากจนได้ลืมตาอ้าปาก มีอยู่มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นบุญของเกษตรกรในพื้นที่

  "ในโอกาสที่วันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติจะมาถึง ในฐานะเกษตรกร ที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป สิ่งเดียวที่จะตอบแทนพระองค์ได้ คือ จะเป็นคนดี ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปใน" เกษตรกรบ้านส้มป่อย กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ภาพฝีพระหัตถ์ตัวยึกยือภาพต้นแบบพระราชทานโครงการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการในพระราชดำริข่าวภูมิภาคนาแกนครพนมสกลนครธาตุพนม

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 19:46 น.