ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กอ.รมน. เผยกระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ ยึดหลักสากล

  ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 19:00 น.
  SHARE

  บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เผยกระบวนการพูดคุยสันติสุขในภาคใต้ 3 เน้นยึดหลักสากล

  วันที่ 3 ธ.ค. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ภายหลังเดินทางเยือนมาเลเซียนั้น ขณะนี้ได้อนุมัติหลักการดังกล่าวของการแก้ไขปัญหา จชต.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจำนวน 7 กลุ่มภารกิจงาน

  ส่วนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กลุ่มภารกิจงาน โดยเฉพาะกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ที่ได้มีอนุมัติในหลักการ เพื่อเปิดพื้นที่และเวทีการพูดคุยกับกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสันติสุข และเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี โดยมีกลไกรับผิดชอบกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ในรูปคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ

  1. คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ (The Steering Committee for Peace Dialogue) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 2. คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ (The Peace Dialogue Panel) โดยนายกฯ มอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย 3. คณะประสานงานระดับพื้นที่ (The Area-based Inter-agency Coordination Working Group) มี ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นหัวหน้าคณะประสานงานฯ

  พ.อ.บรรพต กล่าวว่า ในส่วนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ โดยนายกฯ มอบหมายให้ พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษา ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกองทัพบก และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทน กอ.รมน. เป็นคณะพูดคุยฯ และเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างในช่องทางที่เป็นทางการ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวก แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ฯลฯ

  พ.อ.บรรพต กล่าวว่า ทั้งนี้ กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กำหนดเป้าหมายและทิศทางเป็น 3 ระยะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศ ได้แก่ ระยะแรกคือการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ระยะที่สองคือ การบรรลุข้อตกลงแนวปฏิบัติสองฝ่าย (Code of Conduct) ที่นำไปสู่การลดการเผชิญหน้า และยุติการใช้ความรุนแรง และระยะที่สามคือ การบรรลุฉันทามติของทางออก (Road Map) จากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

  "ทั้งนี้ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ตระหนักถึงความคาดหวังของสังคมไทยว่า การสานต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลทางบวกต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ในระยะแรกของการดำเนินกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเตรียมการและประสานงานระยะหนึ่ง ภายหลังจากนี้การประชาสัมพันธ์ของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ จะใช้ช่องทาง สมช. และ กอ.รมน. เป็นหลักเพื่อให้เป็นไปตามกรอบทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยที่จะต้องดำเนินการต่อไป" พ.อ.บรรพต กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สันติสุขชายแดนใต้บรรพต พูลเพียรโฆษก กอ.รมน.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯข่าวการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 04:43 น.