ข่าว
100 year

'กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค' ชง 7 ข้อ ให้องค์กรท้องถิ่นมีบทบาท

ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 16:13 น.
SHARE

กมธ.ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมชงยกร่าง รธน. 7 ข้อ หนุนองค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาท-พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

วันที่ 3 ธ.ค. ที่อาคารรัฐสภา นางสาลี อ่องสมหวัง ประธาน กมธ.ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สปช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ 7 ประเด็นบรรจุในรัฐธรรมนูญ คือ 1.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในฐานะพลเมืองตามมาตรฐานสากล 2.ให้มีกฎหมายสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็ว และสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมาย ร่วมกำหนดกติกาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 3.พัฒนากลไกชดเชยเยียวยาความเสียหายทันทีและสะดวก เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากสินค้าและบริการเพราะในอดีตใช้เวลานานราว 3 ปี หวังตั้งศาลผู้บริโภคคุมเยียวยาเร็ว-เป็นธรรม

นางสาลี กล่าวต่อว่า 4.สนับสนุนให้เกิดศาลผู้บริโภคในศาลยุติธรรม ทำงานเชิงรุกในการพิจารณาคดีผู้บริโภค และไม่ถือเป็นเหตุคัดค้านผู้พิพากษาว่าไม่มีความเป็นกลาง 5.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการรวมตัวเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 6.การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ สภาต้องใช้เวลาในการพิจารณารับหลักการวาระแรกภายในสามเดือน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จถือว่าได้รับหลักการแล้ว 7.รัฐต้องจัดกลไกในการป้องกันการผูกขาดทางการค้าที่มีประสิทธิภาพจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตรายย่อยและขนาดกลาง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมธ.ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคสปช.ยกร่าง รธน.สาลี อ่องสมหวังข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้