ข่าว
100 year

แนะนายกฯ ใช้ ม.44 นิรโทษฯ คืนความสุขปีใหม่ ค้านเลือกตรงนายกฯ

ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 16:05 น.
SHARE

กมธ.การเมือง สนช. ชงเลือก นายกฯ–ครม.โดยตรง "สมคิด" แย้งชี้ "บวรศักดิ์" ยังผวา แนะนายกฯ ใช้ ม.44 นิรโทษฯ สร้างความสุขปีใหม่

วันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านการเมือง ใน กมธ.การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายศิระชัย โชติรัตน์ สมาชิก สนช. เป็นประธานคณะอนุ กมธ. โดยอนุ กมธ. ศึกษาจัดทำกรอบข้อเสนอต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2 ข้อ คือ 1. กำหนดที่มาฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 2.การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเมืองการปกครอง ประกอบกับข้อเสนอ กมธ.การเมือง เพื่อสรุปเป็นรายงานความเห็นเสนอแนะ ประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอ อาทิ การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เพื่อแยกอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารออกจากกัน ส่วนนายกรัฐมนตรีต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง และอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับแรก เพื่อรับผิดชอบการทำหน้าที่ทั้ง 2 ตำแหน่ง และรองรับรัฐธรรมนูญในอนาคต ที่จะกำหนดความรับผิดชอบหากดำเนินนโยบายไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ โดยจะมีโทษทางแพ่งเพิ่มเติมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า แนวทางดังกล่าวอาจจะเกิดข้อเสียได้ อาทิ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หากไม่ได้รับอนุมัติก็จะส่งผลต่อรัฐบาล ที่ประชุมเห็นควรให้ศึกษาข้อมูลประกอบข้อเสนอของ กมธ.การเมือง เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสีย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ แต่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อนุ กมธ. ไม่เห็นด้วยต่อแนวทางดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทย อีกทั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ก็คัดค้านเรื่องนี้ เพราะจะนำไปสู่การเป็นสาธารณรัฐได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวยืนยันให้มีระบบรัฐสภา 2 สภา

ส่วนการได้มาของ ส.ส. ให้มาจากแบบแบ่งเขต ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสังกัดพรรคการเมือง หรืออิสระก็ได้ ส่วน ส.ว.มีข้อเสนอ 3 รูปแบบ คือ 1.ให้มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมทั้งหมด 2.การสรรหาทั้งหมด และ 3.การเลือกตั้งโดยอ้อมและการสรรหาอย่างละครึ่ง และลดอำนาจการถอดถอน ให้เป็นอำนาจร่วมรัฐสภา นอกจากนี้ ที่มาของคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมตัวกันเพื่อตั้งคณะบุคคลแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 2 เท่าของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาความจำเป็นในการศึกษาการสร้างความปรองดอง

ที่ล่าสุด มีกระแสข่าวให้ออกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อนุ กมธ. กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 2557 ออกกฎหมายเพื่อสร้างความปรองดองช่วงปีใหม่ได้ ก็จะถือเป็นความสุขของคนทั้งประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกนายกฯโดยตรงนิรโทษฯสร้างความสุขปีใหม่กมธ.การเมืองสนช.ยังผวาสมคิด เลิศไพฑูรย์แย้งบวรศักดิ์ อุวรรณโณม.44ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้