ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แถลงการณ์เครือข่าย 30 องค์กร ต้านหวยบนดิน-หวยออนไลน์

  ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 18:37 น.
  SHARE

  30 องค์กรด้านเด็ก สตรี ครอบครัว ออกแถลงการณ์ต้านหวยบนดิน-หวยออนไลน์ หลัง สนง.สลากไฟเขียว เตรียมปรับแก้กฎหมาย ชี้ ไม่ช่วยแก้หวยแพง ยังซ้ำเติมเพิ่มพนันรูปแบบใหม่ ร้องผ่าตัด สนง.สลากฯ ทั้งระบบ 

  วันที่ 3 ธ.ค. เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เป็นต้น พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันอ่านแถลงการณ์คัดค้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีเตรียมปรับแก้กฎหมาย เพื่อออกหวยบนดิน หวยออนไลน์ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ และกลไกการทำงานทั้งระบบ ภายในงานกลุ่มนักศึกษาได้แสดงละครชุด “เสือนอนกิน ไม่เอาหวยบนดิน ไม่เอาหวยออนไลน์” เพื่อล้อเลียนสำนักงานสลากฯ

  นักศึกษาต้านหวยบนดิน-หวยออนไลน์
  นักศึกษาต้านหวยบนดิน-หวยออนไลน์

  นายราเมศ ศรีทับทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ด้วยความพยายามแก้ไขปัญหาสลากแพงเกินราคา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ล่าสุด นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ไฟเขียวเตรียมปรับแก้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อเปิดช่องให้ออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ๆ อาทิ หวยขูด หวยบนดิน รวมไปถึงการฟื้นหวยออนไลน์นั้น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร จึงมีจุดยืนร่วมกันดังนี้

  1.เครือข่ายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ด้วยการออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสลากออนไลน์ สลากเขียน และสลากขูด รวมทั้งสลากอื่นๆ ที่อาจจะมีข้อเสนอตามมาในอนาคต เช่น สลากทายผลกีฬา เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่จะไม่สามารถแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้จริง แต่กลับจะเป็นการเพิ่มการพนันหลากหลายชนิดในสังคม โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลเป็นผู้ส่งเสริมการเล่นพนันแก่ประชาชนเสียเอง ในทางกลับกัน รัฐควรตระหนักว่าสลากเป็นการพนันที่มิอาจดูดายและเพิกเฉย และพึงสร้างความตื่นรู้แก่ประชาชนว่า การพนันจะนำมาซึ่งความสูญเปล่าของทรัพย์สินเงินทอง และบ่มเพาะลักษณะนิสัยหวังพึ่งโชคลาง ซึ่งขัดแย้งกับค่านิยมความพอเพียง รัฐจึงต้องจำกัดปริมาณและความถี่ของการพนันให้น้อยลง เท่าที่ตนจะทำได้ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เสนอให้ลดจำนวนงวดในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เหลือเพียงเดือนละ 1 งวด และให้เพิ่มจำนวนพิมพ์สลากเป็น 100 ล้านใบต่องวด เป็นการทดแทน

  2.ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาสลากแพงอย่างตรงไปตรงมา โดยแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริง คือ การจัดการให้สลากกินแบ่งรัฐบาลกระจายถึงผู้ค้ารายย่อยที่ค้าสลากจริงให้ได้มากที่สุด ขจัดระบบการค้าช่วงโควตาสลาก ระบบคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภค รวมทั้งทบทวนระบบการขายขาดสลากที่ผลักภาระความเสี่ยงให้ตกแก่ผู้ขายจนมาถึงผู้บริโภค และขอให้จัดการกับปัญหาความไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสำนักงานสลากฯ ที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน และมีลักษณะสมรู้ร่วมคิด เอื้อและรับประโยชน์ของผู้ค้าคนกลางรายใหญ่ ทั้งนี้ ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสนับสนุนการจัดการปัญหานี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด และเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลนี้

  3.เครือข่ายภาคประชาสังคมขอยืนยันว่า หากตราบใดไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและการค้าสลากฯอย่างจริงจัง รัฐบาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาสลากแพงนี้ได้สำเร็จ การอ้างเพียงหลักเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์พื้นๆ ในการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากอย่างกรณีนี้ จะเป็นเพียงการจัดการปัญหาแบบลูบหน้าปะจมูกของฝ่ายผู้รับผิดชอบเท่านั้น และเครือข่ายฯ ขอยืนยันที่จะคัดค้านนโยบายการแก้ปัญหาแบบสุกเอาเผากินนี้อย่างถึงที่สุด

  ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร ยื่นหนังสือ
  ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร ยื่นหนังสือ

  ด้านนายวันชัย บุญประชา เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยซื้อสลากสูงถึง 19.2 ล้านคน รวมเป็นเงิน 76,769 ล้านบาทต่อปี ทำให้รัฐมีรายได้หลักอยู่ที่ 560 ล้านบาทต่องวด หรือ 13,440 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ผลกระทบตกอยู่กับคนจน คนด้อยโอกาส คนยากไร้ เกิดการเล่นพนันสลากที่มากเกินไป ซ้ำเติมคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐไม่ควรส่งเสริม ดังนั้น หัวใจหลักคือภาคประชาสังคม ไม่อยากเห็นการเพิ่มพื้นที่พนันอีก เพราะสิ่งที่ตามมาจะทำร้ายสังคมอย่างรุนแรงมากกว่าการพัฒนาสังคม ดังนั้น ทางออกที่จะช่วยแก้สลากแพง แก้ปัญหาหวยใต้ดินได้นั้น ต้องแก้ที่ต้นตอโครงสร้างสำนักงานสลากฯ ทำให้ต้นทางแคบลง ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง สำนักงานสลากฯ จะต้องเป็นธุระ ไม่โยนภาระให้ผู้ค้ารายย่อยหรือผู้บริโภค

  "สำนักงานสลากฯ เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัย แก้ปัญหาสลากแพงไม่เคยสำเร็จ จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ ทั้งระบบ แยกองค์กรกำกับออกจากหน่วยบริการ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและลดการแทรกแซงของนักการเมือง หรือกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายภาคประชาชนฯ จะจับตาดูว่ารัฐบาล และสำนักงานสลากจะมีความจริงใจกล้าตัดสินใจทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือไม่ เพราะวิธีแก้ปัญหามีหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปัญหาพนัน" นายวันชัย กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หวยออนไลน์หวยบนดิน30 องค์กรหวยแพงพนันรูปแบบใหม่เด็ก สตรี ครอบครัวแถลงการณ์สนง.สลากฯไฟเขียวแก้กฎหมายผ่าตัดภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กรข่าวสังคม

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:34 น.