ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มท. ลงนาม ป.ป.ช. ร่วมป้องกันปราบปรามทุจริตจริงจัง

  ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2557 15:05 น.
  SHARE

  กระทรวงมหาดไทย จับมือ MOU กับสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

  วันที่ 3 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมไทย

  โดยภายในงาน นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร่วมเป็น สักขีพยาน

  โอกาสนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะได้ร่วมกันปฏิรูปการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส เกิดคุณธรรม ซึ่งสาระสำคัญของ MOU จะเป็นการประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

  สำหรับแนวทางการดำเนินการในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอธิบดีในฐานะผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามความร่วมมือในทุกๆ ด้าน การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการประเมินผลทั้งหมด รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมทุกระดับของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรของรัฐ นอกจากนี้ จะจัดตั้งคณะกรรมการตามบันทึกข้อตกลงทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกำกับดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าวต่อไป


  รมว.มหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยสมองในระดับกระทรวง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นโครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยมีโครงการ และกิจกรรม ที่เน้นมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

  ทั้งนี้ เชื่อว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจะสามารถสัมฤทธิผลได้ เมื่อสามารถพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลเป็นสำคัญ ดังนั้น การเริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น และขอให้ ทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และทุกหน่วยงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันไว้ และร่วมกันสร้างค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทยในการยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มหาดไทยจับมือMOUสำนักงานป.ป.ช.ป้องกันปราบปรามทุจริตจริงจังวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุพงษ์ เผ่าจินดาข่าวการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 04:29 น.