ข่าว
100 year

ทุ่ม 300 ล้าน...ช่วยสหกรณ์

ดอกสะแบง4 ธ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากจะส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ให้ดำเนินการทางธุรกิจตามแนวนโยบายแล้ว ยังมีพันธกิจในการสนับสนุนเงินทุนผ่าน “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” เพื่อให้องค์กรดำเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและยาว...

อย่าง...ระยะสั้น ด้วยการนำไปเป็นทุนหมุนเวียนเสริมศักยภาพการตลาด เช่น รวบรวมหรือแปรรูปผลผลิต โดยจะให้กู้เพียงปีเดียวหรือหนึ่งฤดูกาลผลิต
...ส่วน ระยะยาว ก็มีหลายปัจจัย อาทิ การลงทุน ขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ...อันเป็นการฟื้นฟูสถานภาพ

คุณโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า...ฤดูกาลนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือสหกรณ์เป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 200 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

...สหกรณ์ผ่านการพิจารณา 21 สหกรณ์ เป็นเงิน 79.30 ล้านบาท...คือ

...ชุมนุมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตรไทรงาม สหกรณ์โคนมบ้านบึง สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร สหกรณ์การเกษตรเวียงป่า สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมแม่ออน สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว สหกรณ์โคนมกำแพงแสน...

...สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า สหกรณ์โคนมพัทลุง สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย สหกรณ์โคนมหริภุญชัย สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา 1 สหกรณ์โคนมรัตนบุรีและสหกรณ์โคนมอุดรธานี...

ส่วน...ระยะยาวใช้คืนไม่เกิน 15 ปี ดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน ตั้งเม็ดเงินไว้ 100 ล้านบาท สหกรณ์ที่ผ่านมติคณะกรรมการ 19 แห่งใน 18 จังหวัด เป็นเงิน 87.85 ล้านบาท...ซึ่งมี

...สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตรคลองลาน สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเวียงป่า สหกรณ์โคนมแม่วาง สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว สหกรณ์โคนมกำแพงแสน สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย สหกรณ์การเกษตรชนแดน...

...สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ สหกรณ์การเกษตรปราสาท สหกรณ์โคนมรัตนบุรี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์และสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ...

...สหกรณ์จังหวัดได้ส่งแผนเบิกจ่ายมายังกรมฯแล้ว...เกษตรกรอาจได้รับเม็ดเงินในเร็ววัน...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงสหกรณ์โอภาส กลั่นบุศย์เชียงรายแปรรูปผลผลิต

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้