ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  13 กองพันสวนสนาม ถวายสัตย์ฯ (ชมคลิป)

  ทีมข่าวหน้า13 ธ.ค. 2557 07:01 น.
  SHARE

  จัดงานวันเฉลิมยิ่งใหญ่

  กองทัพจัดพิธีสวนสนามยิ่งใหญ่ ทหารรักษาพระองค์ 13 กองพัน ถวายสัตย์ฯต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ลั่น “พร้อมยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์” ผบ.ทหารสูงสุด กล่าวสดุดี 6 ทศวรรษแห่งการขึ้นครองราชย์เพื่อพสกนิกรอย่างแท้จริง เผยหมายกำหนดการ 5 ธันวาคม เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “ทศพิธราชธรรม” ที่มี “เยิ่นต๊ะหัว” ซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกงร่วมเล่นด้วย กำหนดฉายพร้อมกัน 5 ธ.ค.นี้ ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ยิ่งใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม คนไทยทั่วประเทศยิ่งมีความสุขและพากันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ประมุขแผ่นดิน ในเดือนอันเป็นมหามงคล

  ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม มีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กองทัพไทย ประกอบด้วยเหล่าทหารจาก บก.กองผสม, 4 บก.กรมสวนสนาม, 12 กองพันสวนสนาม และ 1 กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ รวม 13 กองพัน (กำลังพลทั้งสิ้น 2,197 นาย และ 90 ม้า) โดยขั้นตอนการปฏิบัติจัดกำลังเหมือนเช่น พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เพียงแต่ปีนี้เป็นการกล่าวนำสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดตั้งเวทีขนานกับถนน มีพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลัง

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังทหารทั้งหมดได้รวมพลขั้นต้น จากบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เดินสวนสนามเข้าประจำที่บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลจำนวน 12 หมู่ธง (เว้นกองพันทหารม้ารักษาพระองค์) เข้าประจำแท่นบนเวที พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยทหารรักษา พระองค์ นำโดย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดตั้งแถวหันหน้าเข้าหาพระบรม มหาราชวัง

  จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขึ้นบนเวทีถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกราบบังคมทูลพระกรุณา กล่าวถวายราชสดุดี ความตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ ที่นำพสกนิการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังความผาสุก มาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น ภายใต้ร่มพระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

  จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถวายพระพร พร้อมกับกล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” เมื่อกล่าวจบทหารรักษาพระองค์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปล่อยลูกโป่งผ้าแพรถวายพระพร โดยปืนใหญ่ยิงสลุตจำนวน 21 นัดก่อนจะเลิกแถวสวนสนาม

  วันเดียวกัน สำนักพระราชวังได้ออกหมาย กำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา พุทธศักราช 2557 ระบุว่า ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่ง พุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบรรลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก ประโคมแตร ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

  ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช กุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี พระราชดำรัสตอบ จบแล้ว มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลาเสด็จออก ทหารกอง เกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ พระราชดำเนินกลับ

  เวลาบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  เวลา 17.00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังมุขหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวาย พระพรชัยมงคล แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี และพระพุทธรูปฉลององค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้ว ทรงจุดเทียนบูชาเทพยดานพเคราะห์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ โหรหลวงบูชาเทพยดานพเคราะห์ เสด็จลงมุขหน้าพระอุโบสถ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน ที่ได้รับพระราชทานราชสังคหวัตถุ จำนวน 88 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา

  เวลา 17.30 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบหน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อาลักษณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จบแล้ว พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้นทรงประเคนสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้ารองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตามลำดับ จากนั้นทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับ พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก

  เจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ 88 รูป ซึ่งจะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเข้านั่งอาสนะในพระที่นั่ง ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูป พระเคราะห์แล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงศีลแล้ว พระสงฆ์ 88 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาล–ทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก เสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จฯกลับ

  อนึ่ง ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.17 น. สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนาม ลงนามถวายพระพรไว้ที่พระบรมมหาราชวัง ส่วนที่วังสราญรมย์ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาและกรรมการผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” นายอนุวัต ตันติวงศ์ รองเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ มอบหนังสือการ์ตูนเรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” ให้แก่นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และจะมอบให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นเอกสารการเรียนรู้ของ เยาวชน รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนมีคุณธรรมและเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

  บ่ายวันเดียวกัน ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ คณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด สระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯได้จัดทำ “เพลงคนดีของพ่อ” และมิวสิกวีดิโอเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก สำนักส่งเสริมคุณธรรมฯ วัดสระเกศฯ และเฟซบุ๊ก JYTmusic เนื้อหาเพลงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เห็นความรักที่พ่อมีต่อลูก เน้นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของพ่อและเรียนรู้ถึงความกตัญญูกตเวที

  นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯจะเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมอุทยานฟรี ทั้ง 147 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน ในวันที่ 4-6 ธ.ค. ช่วงวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ 31 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 ซึ่งช่วงหน้าหนาวนี้ อุทยานแห่งชาติดังๆ อาทิ ภูกระดึง จ.เลย ภูเรือ จ.เลย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ ภูหินร่อง–กล้า จ.พิษณุโลก เขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ บ้านพักในอุทยานเหล่านี้ต่างถูกจองเต็มยาวไปถึงช่วงต้นปีหน้า เหลือเพียงสถานที่กางเต็นท์ ดังนั้นจึงอยากให้นักท่องเที่ยว ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทาง และจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติแบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางโทรศัพท์ที่ โทร. 0-2562-0760 ในเวลาทำการ

  ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อเย็นวันที่ 2 ธ.ค. นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานที่ปรึกษาโครงการ “ทศพิธธรรมราชา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2557 และในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 68 ปี เป็นประธานในงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “ทศพิธราชธรรม” รอบปฐมทัศน์ ที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย สนับสนุน การผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 10 เรื่อง โดยน้อมนำหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนไทยดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท กำหนดฉายพร้อมกันในวันที่ 5 ธ.ค.ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 73 โรงทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในจำนวนนี้มีเรื่องบ้านของบุญเหม็น นำแสดงโดย เยิ่นต๊ะหัว ซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกง กำกับการแสดงโดย หนุ่ม-อรรถพร ธีมากร สำหรับเยิ่นต๊ะหัว รับบท บุญเหม็น คนจรจัดที่ชอบ เก็บเหรียญไปเรื่อยๆ เพราะบนเหรียญมีรูปในหลวง ซึ่งซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกงเล่นบทนี้โดยไม่รับค่าตัว เนื่องจากมีความรักเมืองไทยและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก

  นายสุเมธกล่าวว่า สิ่งดีๆที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติ ทรงสั่งสอน ทรงชี้แนะ และทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างตลอด 68 ปี โดยเฉพาะทศพิธราชธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คนมองเป็นของสูง ซึ่งของสูงในที่นี้คือ การยกจิตใจให้สูง ทุกคนจึงควรปฏิบัติตามที่ทรงบอกไว้ คือ ต้องรู้รักสามัคคี เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ถึงเวลาที่ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างความรู้ ที่ทรงสอนมาตลอดระยะเวลา 68 ปี ต้องรักษาชาติให้อยู่บนฐานของคำว่าประโยชน์สุข ที่ทรงรับสั่งไว้ ภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่อง เป็นหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ที่จะทำให้ทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่ได้เข้าถึงธรรมะ ความดี ความถูกต้อง

  ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต และสถาปัตยกรรมต้นแบบจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งจะถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ เช่น พระราชกรณียกิจในหลวงกับการศึกษา จำลองการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และพระราชกรณียกิจ ในด้านต่างๆในรูปแบบมัลติมีเดีย, การจัดสวนศาลา 8 เหลี่ยม เสมือนสวนในพระตำหนัก ให้ผู้มาเยี่ยมชมแวะถ่ายรูป โดยช่วงเวลา 20.00 น. จะจัดแสดงไลต์แอนด์ซาวด์ และสื่อผสมตระการตา กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 3-5 ธ.ค. เวลา 09.00-20.00 น. ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงศึกษาธิการ และฝั่งถนนพิษณุโลก กระทรวงศึกษาธิการ โดยวันที่ 5 ธ.ค.จะแจกเทียนแอลอีดี 1 พันชุด ให้ผู้เข้าชมงานร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.19 น.

  ขณะที่นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้บริหาร โครงการเดอะ คริสตัล เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความจงรักภักดี ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า และชาวโซเชียลมีเดียจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรทางออนไลน์ โดยคลิกเข้าไปได้ที่ http://thaiblessking.com/register/website  รายชื่อทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย และในวันที่ 5 ธ.ค.ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมชมพลุสวยงามตระการตา พร้อมกันที่เดอะคริสตัลทั้ง 3 สาขา (เลียบทางด่วนรามอินทรา, ชัยพฤกษ์ และราชพฤกษ์)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1กองทัพสวนสนามสนามหลวงถวายสัตย์ทหารรักษาพระองค์เทิดพระเกียรติในหลวง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18:52 น.