ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แจงแผนกู้ชีพ 7 องค์กรเจ้าปัญหา “ซุปเปอร์บอร์ด”ชง ครม.9 ข้อพลิกโฉมรัฐวิสาหกิจ

  ทีมข่าวเศรษฐกิจ3 ธ.ค. 2557 06:45 น.
  SHARE

  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด ได้นำเสนอ 9 แนวทางการบริหารรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง และแนวทางแก้ไข 7 รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาให้ ครม.รับทราบ

  ประกอบด้วยแนวทางแรก 1. นำระบบบรรษัทภิบาลมาบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ เช่น มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับภารกิจ กำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เป็นกรอบการทำงานที่ชัดเจน กำหนดการประเมินผลการดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลเทียบเท่ามาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้กำกับดูแล ครอบคลุมถึงการออกเกณฑ์กำกับดูแลและการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร รวมถึงการสั่งการแก้ไขปัญหา ส่วนรัฐกำกับนโยบายและการกำกับในฐานะผู้ถือหุ้น และเจ้าของกิจการยังเป็นกระทรวงการคลัง โดยให้คลังและ ธปท.หารือเพื่อกำหนดรายละเอียดการดูแลต่อไป

  3. การสร้างความโปร่งใสการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ 4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของโครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงการสำหรับการจัดหาเอกชนลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายขององค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ รฟม. 5. จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในรูปแบบดังกล่าววงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบให้รัฐวิสาหกิจต่างๆในการดำเนินการต่อไปในอนาคต

  6. การพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ที่กำหนดหน้าที่ให้ คนร.พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ ครม.ขณะที่โครงการที่ไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ให้อยู่ในอำนาจของประธาน คนร.เสนอความเห็นต่อ ครม.ในการขออนุมัติโครงการ 7. คนร.เสนอให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยทบทวนบทบาทของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดทิศทางที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 8. ให้มีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย และวงเงินที่ชัดเจน สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ และ 9. พิจารณาอนุมัติวงเงินบริจาคของรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งปรับลดวงเงินบริจาคในปีงบประมาณ 2558 ลง 10% จากวงเงินที่มีการบริจาคในปีที่ผ่านมา

  นอกจากนั้น ยังได้รายงาน ครม.รับทราบแนวทางแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจที่ต้องฟื้นฟู 7 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการวิเคราะห์สถานะองค์กร (Due Diligence) จัดกลุ่มธุรกิจที่เหมือนกัน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กลุ่มเสาโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต เกตเวย์ และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มโทรศัพท์ประจำที่และอินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ และกลุ่มบริการด้านไอที รวมทั้งสั่งให้รวบรวมข้อพิพาททางกฎหมาย และหาแนวทางแก้ไข กำหนดให้ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการลงอย่างน้อย 10% จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทิศทางธุรกิจโทรคมนาคมและเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทั้งสององค์กรในอนาคต

  2. เอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารอิสลาม ให้ตรวจสอบทรัพย์สินในการแยกหนี้ดี หนี้เสีย จัดทำแผนและทิศทางในอนาคตขององค์กร กำหนดให้เอสเอ็มอีแบงก์คงหลักเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ในสัดส่วน 80% ของสินเชื่อรวม 3. การบินไทย ให้เร่งปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรโดยเน้นที่การลดต้นทุนอย่างจริงจัง และลดหน่วยธุรกิจที่ไม่ทำกำไร โดยแผนการลดต้นทุนจะต้องมีเป้าหมายลดต้นทุนที่ท้าทาย เช่น 20-30% รวมทั้งนำเสนอมาตรการที่ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรสายการบินทั้งในและนอก Star Alliance อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญกับตำแหน่งยุทธศาสตร์ในรายละเอียด และมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเป็นสายการบินที่ให้บริการระดับพรีเมียมเท่านั้น

  4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แผนการฟื้นฟูของทั้งสององค์กร ในเบื้องต้นพบว่าเป็นเพียงแค่การเสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อชำระหนี้สินและการรับภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงการบริหารจัดการที่เหมาะสมมากขึ้น ที่จะมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแบบเดิมอีก จึงเห็นควรให้มีการแยกบทบาทการกำกับดูแลออกจากผู้ประกอบการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สรรเสริญ แก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจพลิกโฉมการลงทุนความโปร่งใส

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 04:54 น.