ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผบ.สูงสุด นำทหารรักษาพระองค์ 13 กองพัน สวนสนามถวายสัตย์ฯ

  ไทยรัฐออนไลน์2 ธ.ค. 2557 17:37 น.
  SHARE

  ทหารรักษาพระองค์ 13 กองพัน ถวายสัตย์ฯ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง" ลั่นพร้อมยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ "ผบ.ทหารสูงสุด" กล่าวสดุดี 6 ทศวรรษแห่งการขึ้นครองราชย์เพื่อพสกนิกรอย่างแท้จริง

  วันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กองทัพไทยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ ประกอบด้วย บก.กองผสม, 4 บก.กรมสวนสนาม, 12 กองพันสวนสนาม และ 1 กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ รวม 13 กองพัน (กำลังพลทั้งสิ้น 2,197 นาย และ 90 ม้า) โดยขั้นตอนการปฏิบัติจัดกำลังเหมือนเช่นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เพียงแต่ปีนี้ เป็นการกล่าวนำสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทน โดยได้มีการจัดตั้งเวทีขนานกับถนน มีพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลัง

  ทหาร13กองพัน ถวายสัตย์ปฏิญาณ จงรักภักดี
  ทหาร13กองพัน ถวายสัตย์ปฏิญาณ จงรักภักดี"ในหลวง"เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธ.ค.2557

  สำหรับกำลังทหารทั้งหมด รวมพลขั้นต้นจากบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อเดินสวนสนามเข้าประจำที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยในระหว่างการเดินสวนสนาม ได้ปฏิบัติท่าเคารพ "แลซ้าย" ขณะผ่านพระที่นั่งไชยชุมพล ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประทับ เพื่อทอดพระเนตรตรวจตราการฝึกทหาร จากนั้นเป็นการกระทำพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล จำนวน 12 หมู่ธง (เว้นกองพันทหารม้ารักษาพระองค์) เข้าประจำแท่นบนเวที พร้อมเข้าสู่พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยทหารรักษาพระองค์ นำโดย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งทหารรักษาพระองค์ทั้งหมด ตั้งหัวแถวหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

  จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขึ้นบนเวทีถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวถวายราชสดุดีว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 3,000 โครงการ ที่ได้นำพสกนิการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยังความผาสุกมาสู่พสกนิการทุกหมู่เหล่า ทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

  กองทหารรักษาพระองค์ตั้งแถว...
  กองทหารรักษาพระองค์ตั้งแถว...

  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร ทรงตรากตรำพระวรกายมาตลอด โดยมิทรงแสดงให้เห็นว่าเหนื่อยแต่ประการใด ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา สุดที่จะพรรณนา ดุจดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ นับเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง และแซ่ซ้องสรรเสริญในหมู่ชาวไทย และนานาประเทศอย่างกว้างขวาง เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษา ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศสถิต เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน"

  จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่า "ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” เมื่อกล่าวจบ ทหารรักษาพระองค์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และทำการปล่อยลูกโป่งผ้าแพรถวายพระพร โดยปืนใหญ่ยิงสลุตจำนวน 21 นัด ก่อนจะเลิกแถวสวนสนาม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สวนสนามผบ.สูงสุดถวายสัตย์ปฏิญาณสนามหลวงนำทหารรักษาพระองค์ฯ13 กองพันพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงยอมตายพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์สดุดีครองราชย์5ธ.ค.วรพงษ์ สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดข่าวการเมือง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 19:56 น.