ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พ่อเมืองหนองคาย ยันพร้อมยกเครื่องจังหวัดรองรับ AEC

  ทีมข่าวภูมิภาค2 ธ.ค. 2557 17:27 น.
  SHARE

  พ่อเมืองหนองคาย ยกเครื่องจังหวัด รองรับเออีซี มั่นใจศักยภาพหนองคายแน่นปึ้ก ทั้งท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ขอชาวหนองคายช่วยกันทำบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม สมเป็นเมืองหน้าด่าน ขันนอตข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบ ผันงานสอดคล้องนโยบายรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหาร...

  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เผยว่า หลังมารับตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย การทำงานของข้าราชการจังหวัดหนองคาย ต้องยึดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ คสช. เป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน และใน 11 ด้านนี้ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงเน้นในเรื่องความพอดี ความสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผลและมีการใช้ภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ซึ่งนโยบายของรัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทาง คสช.และความต้องการของพี่น้องประชาชนมาเป็นแนวกำหนดนโยบาย การที่จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดนภาคอีสาน มีสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนประตูสู่ประชาคมอาเซียน จากศักยภาพของจังหวัดหนองคาย ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน" เราได้นำนโยบายของรัฐบาลมาผนวกกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการขับเคลื่อน

  "วิสัยทัศน์จังหวัดหนองคายนั้น จะต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน โดยบูรณาการให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดใน 5 ประเด็น และจะทำอย่างไรให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริงนั้น ประชาชนต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ในด้านความสะอาด ต้องตระหนักถึงความสะอาดของสถานที่ บ้านเรือน โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา เช่น ป่าไม้ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือมลพิษ ประชาชนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประการสำคัญคือความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน"ผวจ.หนองคาย กล่าว

  นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ในประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ นั้นเราคาดหวังว่า การคมนาคมของจังหวัดหนองคายคงจะมีเส้นทางตั้งแต่รถไฟรางคู่ ซึ่งรถไฟไทยจีนได้มีแผนรองรับที่จะทำเชื่อมต่อกันอย่างไรให้ระบบการขนส่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเตรียมการรองรับการสร้างทางรถไฟระหว่างจีน-ลาว-ไทย เชื่อมต่อการขนส่ง รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว จากการศึกษาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทำการศึกษาความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ การให้บริการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลเพื่อประกอบการสร้างทางรถไฟ รวมทั้งการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ เป็นคณะทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร คณะทำงานด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขต พื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน คณะทำงานศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข ความมั่นคง ซึ่งคณะทำงานเหล่านี้อยู่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ละคณะได้รวบรวมมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอต่อคณะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในลำดับต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สุชาติ นพวรรณผวจ.หนองคายรองรับประชาคมอาเซียนAEC.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนโยบาย11ด้านคสช.

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16:55 น.