ข่าว

วิดีโอ

สานต่องาน 'พ่อ' สร้างพระอัจฉริยภาพ ด้านดนตรี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ เปิดงาน ฟิวเจอร์พาร์ค “สานต่องาน “พ่อ” สร้าง” คีตราชัน ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในคอนเซปต์ “คีตราชัน ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน” ถึง 7 ธ.ค.นี้ ณ บริเวณแคสคาต้า ชั้น G เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ดั่งพระราชสมญานาม “อัครศิลปิน” ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี และทรงเครื่องดนตรีได้ดี ทั้งประเภทเครื่องลม และประเภทเครื่องทองเหลือง อาทิ แซ็กโซโฟน คลาริเนต ทรัมเป็ต ตลอดจนเปียโน, กีตาร์ และการพระราชนิพนธ์บทเพลง ปัจจุบันทรงมีผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ 48 บทเพลง

ภายในงาน ยังจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “คีตราชัน ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน” เชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ร้อยเรียงเรื่องราวพระปรีชาสามารถด้านดนตรี ตลอดจนประวัติความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมชมความรื่นรมย์ของสวน Contemporary Garden ขนาดใหญ่กว่า 15 เมตร.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์... 1 ธ.ค. 2557 16:06 1 ธ.ค. 2557 16:08 ไทยรัฐ