ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เทิดพระเกียรติ "ในหลวง" เนรมิต “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก–เขาเตาหม้อ

  ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม2 ธ.ค. 2557 05:01 น.
  SHARE

  5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือวันสำคัญของชนชาวไทยทุกคน ควรแสดงความจงรัก ภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ที่ ทรงงานหนักเพื่อ “ประชาชน” ของพระองค์ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด 68 ปีแห่ง การครองราชย์

  ด้วยทรงยึดมั่นในพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  จึงเป็นที่มาของการเนรมิต “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” กลางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก–เขาเตาหม้อ จ.เพชรบุรี ในวโรกาสสำคัญนี้ โดย กรมอุทยานแห่ง ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระ–เกียรติ โดยการจำลองแบบเหมือนจริง หรือย่อส่วน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทั้งหมด 6 ศูนย์ ซึ่ง กระจายอยู่ใน 4 ภาคมารวมจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

  เนื่องจาก “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มีต้นกำเนิดจากการน้อมนำพระราชดำรัส การดำเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ ตลอดจนความรู้ที่ทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของราษฎรให้สามารถ “พึ่งพาตนเองได้” ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส 2.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร 3.ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนฯ จ.จันทบุรี 4.ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 5.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี 6.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

  และเนรมิตพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในโครงการ ฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บริเวณพื้นที่ ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้มาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานที่แห่งเดียว

  ในรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 540 เมตร

  “การนำศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดงาน เนื่องจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะให้ศูนย์ทั้ง 6 เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นศูนย์รวมซึ่งพัฒนางานทุกอย่าง และเป็นที่ที่เกษตรกรจะเข้าไปดูงานทุกอย่างได้โดยไม่ต้องไปไหนอีก ซึ่งสมัยก่อนนั้นเวลาจะดูงานทางด้านการประมง ก็ต้องไปสถานีประมง ถ้าจะดูเรื่องข้าวก็ต้องไปถึงที่แปลงข้าว แต่ในปัจจุบันสามารถไปดูได้ที่ศูนย์ทันทีทุกเรื่อง โดยศูนย์พร้อมจะให้บริการในทุกๆด้าน กรมอุทยานฯ จึงจำลองทั้ง 6 ศูนย์มาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนได้มาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานที่แห่งเดียว เนื่องจากการเดินทางไปให้ครบทั้ง 6 แห่งนั้นอาจจะไม่สะดวก” นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์จะมีลักษณะเหมือนกับเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ที่จำลองสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว โดยทั้ง 6 ศูนย์จะมีการนำเสนอแบบ 3 มิติ เอาจุดเด่นของแต่ละศูนย์มานำเสนอ เช่น ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้จะนำเสนอฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ ศูนย์ฯเขาหินซ้อน เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์ฯภูพาน เป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก กิจกรรมวนเกษตร เช่น หวาย หน่อไม้ การจัดทำโมเดลเห็ด ศูนย์ฯอ่าวคุ้งกระเบน เป็นพันธุ์ไม้ชายหาดและป่าชายเลน ส่วนศูนย์ฯห้วยทราย เป็นเรื่องการระเบิดดิน รวมทั้งกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ศูนย์ฯพิกุลทองนำเสนอเรื่องป่าพลุ เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์จะใช้พื้นที่ตั้งแต่ 2–5 ไร่ โดยประชาชนจะได้เห็นน้ำตก ลำธาร ต้นไม้ ป่าพรุ ป่าชายเลน ฝายชะลอน้ำของจริงทั้งหมด

  “ที่สำคัญได้มีการจัดสร้างเรือนที่ประทับพลับพลาเขาดอกไม้ในบริเวณใกล้เคียงริมอ่าง เก็บน้ำหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากที่ผ่านมา พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่โครงการชั่งหัวมันบ่อยครั้ง การจัดสร้างเรือนที่ประทับจึงมีความสำคัญมากเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยรูปแบบบริเวณเรือนที่ประทับจะมีการจัดสวนแบบสวิตเซอร์แลนด์ ที่พระองค์ท่านเคยประทับ มีองค์ประกอบทุ่งหญ้ากว้างมีป่าด้านหลัง เปิดพื้นที่ให้เห็นโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว

  นอกจากศูนย์ศึกษาทั้ง 6 ศูนย์แล้ว บนพื้นที่เดียวกันนี้ยังมีหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯมาร่วมเติมเต็ม “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ด้วย เช่น กรมป่าไม้ที่จะนำเสนอในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ป่าชุมชน กรมทรัพยากรธรณี จะนำเสนอแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา กรมทรัพ-ยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะนำเสนอการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

  โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ จะเปิดตัวในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นของขวัญให้ประชาชน ที่หน่วยพิทักษ์ ป่าหนองเสือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ จ.เพชรบุรี

  ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม ในฐานะประชาชนคนไทย ขอแสดงความชื่นชมกับการ เนรมิต “พิพิธ-ภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” กลางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก–เขาเตาหม้อ จ.เพชรบุรี

  เพื่อเทิดพระเกียรติ “ในหลวง” พระผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน.

  ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเทิดพระเกียรติในหลวงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเตาหม้อเขากระปุกศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 19:11 น.