ข่าว
100 year

ยื่นหนังสือค้าน! ร่างประกาศคุมวิชาชีพสื่อ ห่วงปฏิบัติจริงไม่ได้

ไทยรัฐออนไลน์1 ธ.ค. 2557 15:31 น.
SHARE

เลขาธิการ และกรรมการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยื่นหนังสือถึงประธาน กสท. ระงับการพิจารณา ร่าง การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ให้ส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองโดยไม่ต้องออกกฎหมาย...

นางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในนามสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ขอให้พิจารณาระงับการออกประกาศบังคับใช้ (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า ร่างประกาศดังกล่าวยังมีเนื้อหาหลายส่วนที่ไม่มีความชัดเจนพอที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนได้ โดยมองว่าวิชาชีพสื่อควรกำกับดูแลกันเอง โดยไม่ต้องมีร่างฉบับดังกล่าวออกมาบังคับใช้

นอกจากนี้ ร่างประกาศดังกล่าวอาจมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของ กสทช. เนื่องจากออกภายใต้มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 แต่ไม่ได้กำหนดให้อำนาจของ กสทช.ออกระเบียบ /และควรรอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดความชัดเจน รวมถึงปฏิรูปสื่อ ก่อนพิจารณาว่าควรออกร่างประกาศฉบับนี้มาใช้หรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คุมสื่อร่าง รวมกลุ่มสื่อพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนที ศุกลรัตน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสท.มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนจักรพันธุ์ กมุทโยธิน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้