ข่าว

วิดีโอ

ยงยุทธ เล็งชงแก้ ก.ม.ค้ามนุษย์

“ยงยุทธ” เผยชง ครม.แก้ไขกฎหมายค้ามนุษย์ เพิ่มโทษยึดทรัพย์ แบ่งครึ่งทดแทนผู้เสียหาย ที่เหลือเข้ากองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่สหรัฐอเมริกา ลดระดับความน่าเชื่อถือการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของไทย ไปอยู่ระดับ 3 ต่ำสุด และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นนโนบายใหญ่ของ คสช.และรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วันที่ 2 ธ.ค.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนุษย์ จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา

โดยสาระสำคัญมีการแก้ไข สร้างแรงจูงใจการแจ้งเบาะแส หากมีเหตุสมควรให้ต้องสัยได้ว่ามีการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งทางการได้โดยไม่มีความผิด หากสอบแล้วไม่เป็นความจริง และเพิ่มอำนาจทางปกครองให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานที่ได้ ถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดค้ามนุษย์ เจ้าของไม่สามารถอธิบายได้ ให้สามารถปิดสถานที่ อาคารดังกล่าว ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวได้ จากที่ก่อนหน้านี้การเข้าตรวจสถานที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิด หรือใช้อำนาจมากเกินไป ต้องหาความพอดี

นายยงยุทธ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มโทษ จากโทษจำคุกและเสียค่าปรับ เพิ่มให้มีการยึดทรัพย์การกระทำความผิดที่มาจากการค้ามนุษย์ตกเป็นของรัฐ ครึ่งหนึ่งเป็นค่าทดแทนกับผู้เสียหาย นอกนั้นเข้ากองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่ในขั้นนี้ ต้องไปว่ากันต่อเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพราะอาจมีหลายอย่างต้องปรับปรุง เมื่อกฤษฎีกาตรวจสอบความเรียบร้อยก็จะส่งให้สนช.พิจารณา ต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

“ยงยุทธ” เผยชง ครม.แก้ไขกฎหมายค้ามนุษย์ เพิ่มโทษยึดทรัพย์ แบ่งครึ่งทดแทนผู้เสียหาย ที่เหลือเข้ากองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 1 ธ.ค. 2557 10:37 1 ธ.ค. 2557 10:50 ไทยรัฐ