ข่าว

วิดีโอ

ยุ่งกว่าเก่า

การแก้ปัญหาบ้านเมืองต้องมีถูกบ้าง มีผิดบ้างมีได้บ้างมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกติ

หน้าที่สำคัญของรัฐบาลคือนำนโยบายที่ผิดพลาดเสียหายกลับมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้เกิดผลสำเร็จ

ระวังอย่างเดียว...อย่าแก้ไขนโยบายที่ผิดให้ผิดไปกันใหญ่

เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดิน สปก. 40 ล้านไร่ ที่ “แม่ลูกจันทร์” จะฉายเป็นหนังตัวอย่างให้ดูกันเป็นสังเขป

ปัญหาที่ดิน สปก.เป็นตัวอย่างของนโยบายที่ผิดพลาดและสร้างความเสียหายอย่างหนัก

เนื่องจากรัฐบาลได้นำที่ป่าสงวนของราชการ 40 ล้านไร่ แปลงเป็นที่ดิน สปก. แจกให้เกษตรกรผู้มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินได้เข้าอาศัยใช้ประโยชน์

แต่มี “กฎเหล็ก” ห้ามนำที่ดิน สปก.ไปขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

ปรากฏว่าเกษตรกรที่ได้รับแจกที่ดิน สปก. ได้เอาไปขายต่อให้นายทุนพ่อค้านักธุรกิจกันอุตลุด

วันนี้ ที่ดิน สปก. 35 ล้านไร่ ถูกนายทุนกว้านซื้อกลายเป็นบ้านพักตากอากาศ เป็นโรงแรม เป็นรีสอร์ต เป็นตึกแถว เป็นโรงงาน ฯลฯ สบายใจเฉิบ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่ามาถึงยุค “รัฐบาลบิ๊กตู่” ก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาที่ดิน สปก. อย่างเป็นระบบ

ล่าสุด ที่ประชุมคณะ กก.ปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ เป็นประธานได้สรุปแนวทางแก้ปัญหาที่ดิน สปก.เป็น 2 รูปแบบ

1,รัฐบาลจะรับโอนที่ดิน สปก.คืน จากเกษตรกรกลับมาเป็นของรัฐ โดย จ่ายเงินชดเชยให้เจ้าของเดิม 60 เปอร์-เซ็นต์ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท

เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเอาที่ดิน สปก. ไปขายให้นายทุนเอกชนอีก

2,ที่ดิน สปก.ที่ปัจจุบันมีสภาพเป็นชุมชน หรือเป็นย่านการค้าธุรกิจรัฐบาลจะโอนให้เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ เพื่อเก็บค่าเช่าที่ดินเป็นรายได้ประเทศดีกว่าอยู่เปล่าๆ

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าแนวทาง ของท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ นอกจากไม่แก้ปัญหายังสร้างปัญหามากขึ้นอีก??

1,ราชการต้องสูญเสียที่ดินป่าไม้สมบัติชาติถึง 40 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ป่าไม้ประเทศที่เหลืออยู่ เพื่อเอาไปแจกให้เกษตรกรใช้ทำประโยชน์

แต่วันนี้ รัฐบาลกลับจะขอซื้อที่ สปก.จากเกษตรกรกลับคืนเป็นของรัฐอีกครั้งหนึ่ง

เท่ากับขาดทุน 2 เด้ง เจ๊งซ้ำ 2 รอบ ว่างั้นเถอะ

2,ถ้าเกษตรกรแห่กันเอาที่ดิน สปก. ขายคืนให้ราชการซัก 1 ล้านไร่ จะต้อง จ่ายชดเชยมากถึง 60,000 ล้านบาท

รัฐบาลจะเอาเงินจากที่ไหน

มาจ่าย??

3,เมื่อรัฐบาลควักกระเป๋าซื้อที่ดิน สปก.กลับคืนมาเป็นของรัฐแล้ว จะเอา ที่ดินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ต่อไป?

หรือจะเอาไปแจกฟรีให้ประชาชนกลุ่มใหม่?

4, ก.ม. สปก. เขียนไว้ชัดห้ามซื้อขายจ่ายโอนที่ดิน สปก.อย่างเด็ดขาด การที่รัฐบาลจะรับซื้อที่ สปก.คืนจากชาวบ้านจะขัด ก.ม.หรือเปล่า??

5, การแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดคือต้องสำรวจที่ดิน สปก.ทั้งระบบ

ถ้าพบว่าที่ดิน สปก.แปลงใดไม่ใช่เจ้าของเดิม ไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากจน และไม่ได้ใช้ที่ดินทำการเกษตร จึงไม่มี คุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ทางราชการมีอำนาจยึดที่ สปก.คืนเป็นของรัฐตามระเบียบ

แล้วทำไม ต้องกระเสือกกระสนไปขอซื้อที่คืนอีกไร่ละหกหมื่นบาท??

ขอฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ

รับไปทบทวนโดยด่วน.

"แม่ลูกจันทร์"

1 ธ.ค. 2557 09:38 1 ธ.ค. 2557 09:38 ไทยรัฐ