ข่าว

วิดีโอ

คลังเอาจริงบี้เบิกจ่ายงบลงทุน ตั้งทีมไล่ติดตามหลังพลาดเป้า

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางไปเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเท่าที่ตรวจสอบตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงวันที่ 21 พ.ย.57 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ในภาพรวมได้กว่า 500,000 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วน 19.5% ของงบประมาณในภาพรวม 2.575 ล้านล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายไปได้เพียง 21,000 ล้านบาท คิดเป็น 4.84% ของงบลงทุน 444,000 ล้านบาทเท่านั้น ถือว่าต่ำมาก แต่ถ้าเทียบกับปีงบ 2557 ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายในปีนี้สูงกว่าในปีงบที่ผ่านมา ที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียง 1.62% และเบิกจ่ายในภาพรวมได้เพียง 17.76%

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ามาช่วยดูการเบิกจ่ายเป็นรายหน่วยงาน โดยมอบหมายให้รับผิดชอบคนละ 4-5 กรม โดยเฉพาะกรมที่ได้รับเม็ดเงินลงทุนสูงระดับ เพื่อดูว่าจะเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างไรบ้าง โดยจะมีรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมที่ได้รับงบลงทุนสูงๆไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในทุกสิ้นเดือนว่าถึงขั้นตอนใด จากเดิมกรมบัญชีกลางรายงานไปยัง ครม.ถึงผลงานเบิกจ่ายของหน่วยงานใดที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด และต่ำสุด 10 อันดับ.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางไปเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ... 1 ธ.ค. 2557 03:03 1 ธ.ค. 2557 03:04 ไทยรัฐ