ข่าว
100 year

“สมคิด” จี้ทุกคณะเพิ่มผู้พิการทำงาน มธ.

ทีมข่าวการศึกษา1 ธ.ค. 2557 05:30 น.
SHARE

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า อยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้พิการทุกประเภท ซึ่งต้องชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ รับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา รวมถึงรับบุคลากรผู้พิการเข้าทำงาน ในส่วนของ มธ.ก็มีนโยบายรับผู้พิการเข้าศึกษาปีละ 50 คน โดยรวมขณะนี้ มธ.มีนักศึกษาผู้พิการทุกชั้นปี 200 คน

อธิการบดี มธ.กล่าวว่า มธ.ยังพยายามรับบุคลากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงาน ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และกฎกระทรวงแรงงานกำหนดให้สถานประกอบการต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในสัดส่วน 1:100 หากคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว บุคลากร มธ.มีจำนวน 6,000 คน จะต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน 60 คน แต่ขณะนี้ มธ.มีบุคลากรที่พิการเพียง 20 คน ตนจึงได้สั่งการให้แต่ละคณะ หน่วยงานเพิ่มจำนวนรับบุคลากรที่พิการเข้าทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ มธ.ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้พิการอยู่แล้ว แต่เป็นเรื่องทัศนคติคนที่คิดว่าการรับผู้พิการทำงานมีข้อจำกัดที่อาจจะส่งผลต่องาน ทั้งที่ผู้พิการมีศักยภาพแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวบ้าง จึงอยากให้ทุกคนเปิดกว้างปรับวิธีคิดในการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ร่วมทำงานมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมคิด เลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อมูลข่าวสารผู้พิการนักศึกษาผู้พิการกฎกระทรวงแรงงาน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้