ข่าว
100 year

สธ.เตรียมขยับซี “พยาบาล” เพิ่มความก้าวหน้า

ทีมข่าวการศึกษา1 ธ.ค. 2557 05:15 น.
SHARE

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สธ.ได้เตรียมการเสนอความก้าวหน้าให้กับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งทำงานหนักและเป็นวิชาชีพขาดแคลน แต่มีความก้าวหน้าค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับข้าราชการในสายงานอื่น เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรไว้ในระบบ ปี 2558 นี้ได้เตรียมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ รวม 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ขณะนี้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติในหลักการแล้วและขั้นตอนต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้าน ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผอ.สำนักการพยาบาล สธ. กล่าวว่า ในระดับเชี่ยวชาญ จะกำหนดให้กับ 1.หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า 150 เตียง และอัตราครองเตียงร้อยละ 80 2.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านบริการพยาบาลใน รพศ.และ รพท.เพิ่มอีก 8 ด้าน ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม จิตเวช ศัลยกรรมกระดูก การพยาบาลในชุมชน และการพยาบาลโรคติดเชื้อ 3.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านวิชาการพยาบาล ใน รพ.ที่เป็นสถาบันร่วมผลิต สำหรับระดับชำนาญการพิเศษ ได้เพิ่มให้หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลที่จำนวนเตียงน้อยกว่า 150 เตียง และอัตราการครองเตียงน้อยกว่าร้อยละ 80 หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดคือ 1 ต่อ 4 หรือวิชาชีพกำหนด และกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ให้แก่หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าทีมการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วชิระ เพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพยาบาลวิชาชีพกาญจนา จันทร์ไทยวิชาชีพขาดแคลนกำหนดตำแหน่ง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้