ข่าว
100 year

สภาพัฒนาการเมืองจี้ยกเครื่องหลักสูตร

ทีมข่าวการศึกษา1 ธ.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

ยื่น ศธ.12 ข้อปลุกจิตสำนึก ปชต. สร้างพลเมืองในระบบศึกษาทุกระดับ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนรับข้อเสนอทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสภาพัฒนาการเมือง ที่มีความต้องการส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมือง สิทธิ และหน้าที่ของพลเมืองของเยาวชน โดยสภาพัฒนาการเมืองได้เสนอแนวการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 12 แนวทาง ได้แก่ 1.ให้มีการจัดวางโครงสร้างทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 2.การจัดทำแผนในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นพื้นที่การฝึกฝนสังคมประชาธิปไตยให้กับทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงนักการภารโรงให้ได้มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตการคิด และการบริหารจัดการสังคมที่ตนเป็นสมาชิก

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 5.ส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนโรงเรียน 6.ส่งเสริมให้มีการสอนความรู้ทางการเมืองในระบบการศึกษาอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของอายุตั้งแต่เด็ก 7.ส่งเสริมให้มีการอบรมบ่มเพาะศีลธรรม 8.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันและองค์กรต่างๆของรัฐ 9.สร้างความเป็นพลเมืองทั้งในสถานศึกษาและสถาบันครอบครัว 10.ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและสาธารณะ เผยแพร่แนวคิดการสร้างพลเมืองในวิถีทางประชาธิปไตย 11.ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างพลเมืองของ ศธ. ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2553 และ 12.ส่งเสริมให้มีการอ่านรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญ ทั้งนี้สภาพัฒนาการเมืองเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการสร้างพลเมืองในระบบการศึกษา ซึ่งตนได้รับที่จะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอ รมว.ศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรีต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสภาพัฒนาการเมืองส่งเสริมจิตสำนึกระบบศึกษาณรงค์ พิพัฒนาศัยการศึกษาระบอบประชาธิปไตย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้