Thairath Logo
กีฬา

“นนท์-อยุธยา-เชียงใหม่” วัดร้างอื้อ

Share :

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุม มส. ซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม ได้มีมติยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ จำนวน 13 วัด ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม อุดรธานี และศรีสะเกษ

ซึ่งในการสำรวจจำนวนวัดร้างนั้น ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการสำรวจมาโดยตลอด แต่เดิมมีการสำรวจพบว่ามีวัดร้างประมาณกว่า 6,000 แห่ง แต่ปัจจุบันจากการสำรวจครั้งล่าสุดพบเหลือวัดร้างประมาณกว่า 4,000 แห่งเท่านั้น ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาวัดร้าง มส.ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมีนโยบายให้วัดที่มีพระสงฆ์ ลงพื้นที่สำรวจวัดร้างในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ หากมีพระสงฆ์ที่พร้อมจะไปอยู่และพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ก็ให้ทำเรื่องเสนอมายัง มส.เพื่อพิจารณายกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ แต่หากไม่สามารถหาพระ มาอยู่ที่วัดร้างได้ ก็ให้ทำเรื่องแจ้งมายัง พศ.เพื่อดำเนินการจัดประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวต่อไป สำหรับพื้นที่วัดร้างส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี เชียงใหม่ และในจังหวัดแถบภาคอีสาน.

อ่านเพิ่มเติม...
วัดร้างมหาเถรสมาคมร้อยเอ็ดสกลนครนครพนมอุดรธานีศรีสะเกษพระพรหมเมธี