ข่าว

วิดีโอ

พลิกปูม! อำนวย-วิสุทธิ์ 2 รมต.ป้ายแดง รบ.ประยุทธ์

หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอํานวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หลายคนอาจอยากรู้ว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ให้มารับตำแหน่งในครม.ประยุทธ์ เพิ่มเติมนั้น เป็นใคร รวมทั้งมีความสามารถอะไร ที่ทำให้นายกฯตู่ คัดเลือกเข้ามาช่วยงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดที่ประเทศอยู่ในวาระพิเศษเช่นนี้ 

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ถือได้ว่า และมีสายสัมพันธ์กับ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งยังเคยเป็นประธานที่ปรึกษา นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเรื่องยางพารา จากพรรคภูมิใจไทย ขณะที่เป็นพรรคร่วมฯในรัฐบาลพรรคปชป.  

ขณะเดียวกัน นายอำนวย ยังถือเป็นคนใกล้ชิดพรรคเพื่อไทย ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วย โดยได้เข้าเป็นที่ปรึกษาเรื่องยางพาราให้กับ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเรื่องยางพารา

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวก่อนหน้าว่า การแต่งตั้งนายอำนวยในครั้งนี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้มาสานงานและเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางให้กระเตื้องขึ้น รวมทั้งมีข่าวลือว่า ได้มีการหารือระหว่าง มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กับ นายอำนวย ปะติเส โดย มรว.ปรีดิยาธร ได้ทาบทามที่จะให้นายอำนวย ไปดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรฯด้วยเช่นกัน และก็นำมาซึ่งการแต่งตั้งให้เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในครั้งนี้  

ประวัติ

นายอำนวย ปะติเส เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายทองแดง นางห้วย ปะติเส ชาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 แทนนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 44 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

นายอำนวย ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอ้อย และน้ำตาลทราย เคยเป็นนักวิชาการประจำสภาหอการค้าไทย และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การสวนยาง กรรมการธ.ก.ส. รวมทั้งเคยได้รับ แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ด้วย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มต้นมาจาก สมัย นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐบาล ปชป.เป็นผู้เสนอให้ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ครั้งนั้นยังเป็น รองปลัดกระทรวงการคลัง และเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน มารับภารกิจ เป็นรักษาการปลัดคลัง เนื่องจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) มีมติเชือด นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ด้วยความผิดวินัยทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง

ว่ากันว่า การได้รับมอบหมายให้นั่งเป็นรักษาการปลัดคลังในรัฐบาล ปชป.สมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้น นอกจากนายวิสุทธิ์ จะเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดแล้ว ยังมีความพิเศษตรงที่ นายวิสุทธิ์ เป็นเพื่อนกับ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งคุมงานด้านเศรษฐกิจด้วย

ประวัติ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เกิดเมื่อ 21 ม.ค.2492 การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เส้นทางการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีมาแล้วหลายกรม อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และรองปลัดคลัง

หลังเมื่อวาน มีการโปรดเกล้าฯ ตั้ง นายอํานวย ปะติเส เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรมช.คลัง หลายคนอาจอยากรู้ว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากนายกและหัวหน้าคสช. ให้มารับตำแหน่งนั้นเป็นใคร... 20 พ.ย. 2557 03:26 20 พ.ย. 2557 05:37 ไทยรัฐ