วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติ สนช. 173 เสียง ให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

มติ สนช. 173 เสียง ให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

  • Share:

สนช. ลงมติ 173 เสียง เห็นด้วย กับประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์-สร้างทางพิเศษ บางพลี-สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ

วันที่ 7 พ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 ว่า เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 6 เสียง และลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้