วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สทศ.รอฟัง “ณรงค์” แจงลดสอบโอเน็ต

สทศ.รอฟัง “ณรงค์” แจงลดสอบโอเน็ต

  • Share:

ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีความเห็นตรงกันให้สถาบันอุดมศึกษาปรับสัดส่วนการรับตรงและแอดมิชชั่น ทั้งควรลดการสอบโอเน็ตให้เหลือเพียงวิชาหลักเท่านั้น ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.ให้ความสำคัญกับการสอบโอเน็ตซึ่งจะต้องเป็นการวัดที่รอบด้าน สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่เคยหารือเรื่องนี้กับ รมว.ศธ. อย่างไรก็ตาม วันที่ 20 พ.ย.นี้ รมว.ศธ.ได้นัดประชุมกับ สทศ.คงจะได้มีการรับฟังเหตุและผลของการให้ลดจำนวนวิชาการสอบลง

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช. คนที่ 1 กล่าวว่า ทปอ.ได้ทำวิจัยระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบเด็กที่เข้าเรียนระบบรับตรงกับระบบแอดมิชชั่น หากผลวิจัยออกมาว่า เด็กที่เข้าศึกษาในระบบใดมีคุณภาพ ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบดังกล่าวให้มากขึ้น ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าควรจะจัดสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบใดมากกว่ากัน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับ รมว.ศธ.ที่จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนระหว่างระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นให้ชัดเจน ที่ผ่านมา ทปอ.ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้กำหนดสัดส่วนอยู่ที่ 50:50 โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ข้อสอบกลางเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องวิ่งสอบหลายที่ ไม่ใช่การบังคับให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพราะบางคณะ/สาขาก็ไม่สามารถใช้ข้อสอบกลางร่วมกับคณะอื่นได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้