ข่าว

วิดีโอ

อุตรดิตถ์ลอยพระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

อุตรดิตถ์แห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงสาย แสดงศิลปวัฒนธรรม...

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 6 พ.ย.57 นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานงานพระประทีปพระราชทานฯ และกระทงสายสู่ความรุ่งเรืองเมืองอุตรดิตถ์ 100 ปี ที่บริเวณท่าน้ำลานอเนกประสงค์ หน้าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี” ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (บริเวณหน้าวัดหมอนไม้) กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน กิจกรรมลอยกระทงพระประทีปและกระทงสาย กิจกรรมการประกวดกระทงชุมชน กิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางนพมาศ กิจกรรมการทำกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดหมอนไม้ โดยพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ (เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์) ได้ขอรับ “พระประทีปพระราชทาน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองเมืองอุตรดิตถ์ ครบ 99 ปี สู่ความรุ่งเรือง 100 ปี ในปี พ.ศ.2558 นับเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย.

อุตรดิตถ์แห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงสาย แสดงศิลปวัฒนธรรม... 6 พ.ย. 2557 20:43 6 พ.ย. 2557 21:07 ไทยรัฐ