ข่าว

วิดีโอ

พม.ผุด 3 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเด็กถูกทิ้ง

พม.ถกแก้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ผุด 3 มาตรการเร่งด่วน ดึงชุมชนมีส่วนร่วม รณรงค์ครอบครัวให้รู้ผลเสียตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มช่องทางช่วยเหลือผ่านสายด่วน...

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมแนวทางแก้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ว่า จากรายงานข้อมูลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8 แห่งปี 2555-2557 มีเด็กอยู่ในความดูแล 1,738 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่ถูกทิ้งจากโรงพยาบาล ที่สาธารณะ ผู้รับจ้างเลี้ยง และญาติรวมจำนวน 465 คน สาเหตุมาจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง ความยากจน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้ เชื่อว่าตัวเลขเด็กถูกทิ้งที่แท้จริงมีมากกว่านี้ ยิ่งช่วงนี้พบเด็กถูกทิ้งเป็นรายวัย ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเร่งด่วนโดยให้หน่วยงายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ปัญหาดังนี้ 1. รณรงค์สังคม ครอบครัวรับรู้ถึงผลเสียของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การสอบถามปัญหา การขอความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 และ 3. ผลักดันสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา 

ส่วนมาตรการระยะยาวจะต้องทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งมีอยู่แล้ว ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และทุกหน่วยงาน ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวดำเนินการเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด.

พม.ถกแก้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ผุด 3 มาตรการเร่งด่วน ดึงชุมชนมีส่วนร่วม รณรงค์ครอบครัวให้รู้ผลเสียตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มช่องทางช่วยเหลือผ่านสายด่วน... 6 พ.ย. 2557 18:17 6 พ.ย. 2557 19:50 ไทยรัฐ