ข่าว

วิดีโอ

Household/ housekeeping/ House speaker

ได้ยินเสียงฝรั่งผู้เป็นสามีบ่นถึงเรื่อง household expense เราก็เลยถามเพื่อนฝรั่งอีกคนหนึ่งว่า household นี่คืออะไร? และก็ได้คำตอบว่า household หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านที่จะต้องดูแล เช่น สมาชิกในครอบครัว งาน เงิน กิจธุระทุกอย่างภายในบ้าน ฯลฯ

ดังนั้น household expense ก็คือ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งปวงของกิจธุระภายในบ้าน นั่นแหละครับ My household expenses amount to 30,000 baht a month. ค่าใช้จ่ายในบ้านของผมรวมเดือนละ 30,000 บาท พอสามีบ่นเรื่อง household expense ภรรยาของฝรั่งก็เถียงฉอดๆ พี่อย่ามาพูดดีกว่า You know nothing about household management. พี่ไม่รู้จักการจัดการบ้านเรือนเลยต่างหาก

ไปค้นเอกสารที่พ่อผมเก็บไว้สมัยเมื่อพ่อไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนชั้นมัธยมปลายที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2521 ไปเจอตารางเรียน ซึ่งพอถึงวันศุกร์ก็จะแบ่งหญิงชาย ผู้ชายไปเรียนการช่าง ผู้หญิงเรียน Housekeeping ผมจึงถามพ่อว่า นี่คือวิชาการเก็บรักษาบ้านใช่ไหมครับ? พ่อตอบว่า Housekeeping ที่เด็กผู้หญิงชาวออสเตรเลียเรียนกันเมื่อสี่สิบปีก่อนโน้น พวกเธอเรียนถึง งานดูแลบ้าน และ เงินค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้าน

เมื่อพูดถึงรัฐสภา ฝรั่งส่วนใหญ่ก็ใช้ House นะครับ The Government has large majorities in both Houses. รัฐบาลมีเสียงของสมาชิกมากกว่าฝ่ายค้านในทั้งสองสภา คำว่าในทั้งสองสภาในที่นี้ก็คือ ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั่นเองครับ the House speaker นี่ก็คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

6 พ.ย. 2557 11:56 6 พ.ย. 2557 11:56 ไทยรัฐ