ข่าว

วิดีโอ

โลหะหนักในลำไยอบแห้ง

ลำไยอบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่นิยมบริโภคลำไยอบแห้ง

อีกทั้งการแพทย์แผนโบราณของจีน นิยมใช้ลำไยอบแห้งเป็นส่วนผสมในตัวยา เพราะมีสรรพคุณใช้บำรุงเลือด ร่างกาย ม้าม ประสาทตา ผิวพรรณ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยบำรุงกำลังของสตรีภายหลังจากการคลอดลูก

การผลิตลำไยอบแห้งสีทองคุณภาพดี เริ่มตั้งแต่การคัดสรรลูกลำไยสดที่ได้คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง หลังจากนั้นนำมาอบโดยใช้เครื่องอบแห้งที่ได้มาตรฐานและเก็บรักษาตามหลักการปฏิบัติที่ดี ก็จะทำให้ได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

สารเคมีที่อาจตกค้างในลำไยนั้น มีทั้งยาฆ่าแมลง สารเร่งดอกและโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ในดินและน้ำที่ใช้เพาะปลูก เพราะถ้าดินและแหล่งน้ำบริเวณที่ใช้เพาะปลูกมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนูตกค้างจะทำให้ต้นลำไยที่เพาะปลูกบริเวณนั้นดูดซึมโลหะหนักต่างๆเข้าไป และสะสมอยู่ในลูกลำไย

เมื่อเราทานลำไยนั้นเข้าไป ก็อาจมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากโลหะหนักนั้นๆได้ เช่น หากได้รับตะกั่วและแคดเมียมบ่อยๆเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก และน้ำหนักลด

วันนี้ สถาบันอาหารได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างลำไยอบแห้ง 5 ตัวอย่าง จากย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของโลหะหนัก 2 ชนิด คือ ตะกั่วและแคดเมียม

ผลวิเคราะห์ปรากฏว่า พบลำไยอบแห้ง 1 ตัวอย่าง ที่มีตะกั่วปนเปื้อน แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทยเรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ที่กำหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ขอแนะว่าเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี ควรทานอาหารให้หลากหลาย ไม่ทานอาหารชนิดเดิมๆซ้ำๆ ตามความชอบของตนจะดีต่อสุขภาพมากกว่า.

6 พ.ย. 2557 11:37 6 พ.ย. 2557 11:38 ไทยรัฐ