ข่าว

วิดีโอ

สักการะ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกรรมาธิการฯ เข้าสักการะศาล หลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามวรมหาวิหาร (วัดพระแก้ว) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนทำหน้าที่.

6 พ.ย. 2557 07:51 6 พ.ย. 2557 07:52 ไทยรัฐ