วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตรียมปรับแก้กฎหมายสุขภาพจิต

เตรียมปรับแก้กฎหมายสุขภาพจิต

  • Share:

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 1/2557 ว่า ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตจำเป็นต้องปรับปรุง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 เพื่อให้การทำงานรอบด้านมากขึ้น โดยเบื้องต้นได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของสิทธิในการบำบัด รักษาผู้ป่วย อย่างกรณีสิทธิประกันสังคม (สปส.) เดิมทีไม่คุ้มครองผู้พยายามฆ่าตัวตาย แต่ล่าสุดให้มีการคุ้มครองแล้ว ซึ่งได้กำชับว่าทุกสิทธิจะต้องให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าอยู่สิทธิไหน รวมทั้งกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสิทธิ โดยไม่มีสถานะ หรือไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมาจากไร้คนดูแล จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร รวมไปถึงคนคนชายขอบ คนไร้สถานะ คนต่างด้าว ทั้งหมดประมาณ 4 แสนคน จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง ส่วนหน่วยงานไหนจะมาดูแล จะเป็นกรมสุขภาพจิต หรือจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็ต้องมาหารืออีกครั้ง ซึ่งในการ ปรับแก้ พ.ร.บ.ดังกล่าวจะนำเข้าการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตฯอีกครั้งในเดือน ม.ค.2558 เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ต่อไป

สิทธิประกันสังคม (สปส.) ล่าสุดให้มีการคุ้มครองผู้พยายามฆ่าตัวตาย


ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยจิตเวชมีประมาณ 6 แสนคน โดยร้อยละ 20 มีอาการที่เสี่ยงก่อความรุนแรงได้ การปรับปรุง พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ จะเน้น ทำงานเชิงรุก อาทิ การเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตมีสิทธิตามกฎหมายเข้าไปรับตัวผู้ป่วยในบ้านพัก หรือในสถานที่ส่วนตัวได้ทันที โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตมีประมาณ 6,590 คนทั่วประเทศ ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้