ข่าว

วิดีโอ

คณะสงฆ์ กทม.ชูชุมชนรักษาศีล 5

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมติของ มส.ในการดำเนินการโครงการหมู่บ้าน ศีล 5 แต่เนื่องจากลักษณะความเป็นอยู่ของคนในเขตกรุงเทพฯ มีลักษณะที่ต่างออกไปจากส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในการดำเนินการของคณะสงฆ์กรุงเทพฯจึงมีการปรับแนวทางในการดำเนินการจากการส่งเสริมหมู่บ้าน มาเป็นการส่งเสริมชุมชนรักษาศีล 5 เพราะแต่ละวัดในเขตกรุงเทพฯจะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนบริเวณวัด และแต่ละชุมชนจะมีขนาดใหญ่ จึงเห็นว่าเจ้าอาวาสแต่ละวัดควรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลชุมชนด้วย และเชื่อว่าหากแต่ละชุมชนสามารถรักษาศีล 5 ได้ ตามเกณฑ์ที่ มส.กำหนดเป็นกรอบในการดำเนินการ คือ ร้อยละ 50 ปัญหาในชุมชนจะหมดไป สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ก็จะดีขึ้น โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ส่งเสริมการรักษาศีล 5 และจะมีการมอบป้ายชุมชนรักษาศีล 5 ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 420 ชุมชน ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

พระพรหมดิลกกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ทางคณะสงฆ์กรุงเทพฯยังขอความร่วมมือไปยังแต่ละวัดในเขตกรุงเทพฯในการติดป้ายข้อความ “ศีล 5 เป็นพื้นฐานของความดี จงรู้รักสามัคคี สร้างความดีเพื่อประเทศไทย” ทุกวัดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล 5 ด้วย.

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร... 6 พ.ย. 2557 01:10 6 พ.ย. 2557 01:10 ไทยรัฐ