ไลฟ์สไตล์
100 year

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ซี.126 พ.ย. 2557 05:00 น.
SHARE

ความตั้งใจจริงของรัฐบาลปัจจุบันในการขจัดขัดขวางการทุจริต หาประโยชน์เข้าตัวของผู้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในระดับการเมืองและราชการประจำนั้น พอจะเชื่อถือได้พอสมควร


ทั้งการชำระสะสางการทุจริตในเรื่องข้าวที่เป็นปัญหาค้างคามา ตั้งแต่รัฐบาลเก่าจนถึงเรื่องใหม่ๆ ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ อะไร ที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยก็ออกมาชี้แจง ทำความจริงให้ปรากฏชัดเจน หรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งข้าราชการในยุคนี้ก็ยอมรับความจริงได้ว่าการซื้อขายตำแหน่งแทบไม่มีเลย

ข่าวแนะนำ

แต่เรื่องระบบอุปถัมภ์เส้นสายนั้น อย่าว่ากระไรเลย เพราะยาก ที่จะขจัดออกไปให้เห็นผลทันตา เนื่องจากเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่จับต้องได้ลำบาก

การก้าวไปสู่ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งนั้นต้องใช้เวลาในการปลูกฝังทั้งผู้มีอำนาจในการพิจารณาและตัวผู้อยู่ในข่ายได้รับการแต่งตั้งเองด้วย

ความพยายามในเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นในบางประเด็นอย่างเช่น การจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ขึ้นในสำนักงาน ก.พ.อย่างเป็น ทางการ โดยความจริงหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานภายในที่มีมานานพอ สมควรแล้ว มาถึงรัฐบาลนี้ที่เห็นความสำคัญสั่งให้จัดตั้งกันอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ไว้ชัดเจนว่า

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างราชการใสสะอาด

2.ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

3.ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกเพื่อสนับสนุนส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

5.ดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน

6.ดำเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายอื่นๆ

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นี่เป็นการส่งสัญญาณถึงการเอาจริงเอาจังในการผลักดันให้มีการใช้คุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกรูปแบบ

อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการวางรูปแบบการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ การปฏิรูประบบราชการทั้งโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างรีบด่วนก่อนช่วงเวลาดีๆนี้จะหมดไป

เพราะเมื่อไรที่วังวนแห่งความเลวร้ายทางการเมืองหวนกลับมาก็จะหมดโอกาสโดยสิ้นเชิง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:13 น.