ข่าว

วิดีโอ

ศึกษา-วท.พัฒนากำลังคนวิทย์

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือ ร่วมกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ว่า ได้หารือแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต โดยได้วางแผนยกระดับคุณภาพเยาวชน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการนำร่องขยายแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนรมิตศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกับ “โครงการคืนความสุขให้ เธอ...เยาวชน” ในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย 2.โครงการระบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 3.ยกระดับการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาของทุกช่วงวัย และ 4.โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของสถานประกอบการภาคเอกชน ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานระหว่างสอง กระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายพิเชฐกล่าวว่า ทั้ง 4 โครงการจะเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต อย่างยั่งยืน ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมจะไม่ใช่ต่างคน ต่างทำอีกต่อไป เรื่องใดที่ วท.ยังขาดอยู่ก็หวังให้ ศธ.เข้ามาช่วยเติมเต็มให้.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือ ร่วมกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ว่า ได้หารือแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต... 4 พ.ย. 2557 00:17 4 พ.ย. 2557 00:20 ไทยรัฐ