ข่าว

วิดีโอ

คสช. จ่อเสนอ 10 เรื่องเร่งด่วนให้ ครม. พิจารณา 4 พ.ย. นี้

คสช. เตรียมเสนอ 10 เรื่องเร่งด่วน ราชการแผ่นดิน-ความเดือดร้อน ปชช. ให้ ครม.พิจารณา ในวาระประชุมร่วม 4 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า การประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คสช. ในวันที่ 4 พ.ย.

ทั้งนี้ คสช. จะสรุปภาพรวมสถานการณ์ของประเทศให้ ครม.รับทราบโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายในมิติต่างๆรวมถึงผลการจัดระเบียบสังคม ความคืบหน้างานปรองดองสมานฉันท์เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปฯ และจะสรุปผลความคืบหน้าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จะมีข้อเสนอแนะจาก คสช.ให้ ครม.พิจารณา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 10 เรื่อง อาทิ เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน และปัญหาที่ส่งผลกระทบสังคมโดยรวม การเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจ การจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง เรือประมง และแรงงานประมง รวมถึงระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

คสช. เตรียมเสนอ 10 เรื่องเร่งด่วน ราชการแผ่นดิน-ความเดือดร้อน ปชช. ให้ ครม.พิจารณา ในวาระประชุมร่วม 4 พ.ย.นี้ 3 พ.ย. 2557 14:15 3 พ.ย. 2557 14:21 ไทยรัฐ