ไลฟ์สไตล์
100 year

'ทนายปู' จ่อยื่นค้านคำสั่ง ปธ.สนช. 7 ข้อ ปมถอดถอนยิ่งลักษณ์ 12 พ.ย.

ไทยรัฐออนไลน์
3 พ.ย. 2557 12:59 น.
SHARE

ทนายปู เตรียมยื่นคำคัดค้านคำสั่ง ประธาน สนช. เรื่องนำสำนวนถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าวาระประชุม 12 พ.ย.

วันที่ 3 พ.ย. นายพิชิต ชื่นบาน คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานได้ข้อยุติที่จะนำเรื่องเสนอต่อนางสาวยิ่งลักษณ์  เพื่อจัดทำเป็นคำคัดค้านคำสั่งประธาน สนช. เรื่องนำสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดพิเศษในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะคัดค้านคดีถอดถอน ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คดีถอดถอนมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้หากรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดให้อำนาจไว้

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มิได้กำหนดให้อำนาจ “เรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

3.ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 เฉพาะหมวด 10 ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่เป็นไปตาม “หลักนิติธรรม” และหลักการตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (GENERAL WILL)

4.ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 เฉพาะหมวดที่ 10 ว่าด้วยการถอดถอน และการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่ง ในส่วนที่ 1 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต “เป็นการขัดหรือล้าง ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 5”

5.ประธาน สนช. หรือวิป สนช. ไม่อาจ “เลือกปฏิบัติ” ในการ “เลือกฐานความผิด” ในการดำเนินคดีถอดถอนให้ผิดไปจากมติ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดต่ออดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับหมวด 10 ส่วนที่ 1 ที่ปรากฏ ตามรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหากผ่าฝืนปฏิบัติถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อ “หลักนิติธรรม” และรัฐธรรมนูญมาตรา 5 เสียเอง

6. อ้างบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่มี “บทบังคับโทษ” มาเป็นเหตุถอดถอนไม่ได้

7. ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ทั้งนี้เหตุที่คัดค้าน เพราะคณะทำงานเห็นว่าการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องคดีถอดถอน ต้องเป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมตามหลักนิติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พิชิต ชื่นบานฝ่ายกฏหมายพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสำนวนถอดถอนคดีจำนำข้าวสนช.วาระการประชุมฝ่ายกฎหมายข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 01:50 น.