ข่าว

วิดีโอ

วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจแบบง่ายๆ

กรุงเทพโพล ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของ นักเศรษฐศาสตร์ องค์กรชั้นนำ 28 องค์กร เกี่ยวกับการเปลี่ยน กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ร้อยละ 78 เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ว่าการแบงก์ชาติในการเปลี่ยนใช้เป้าหมายเงินเฟ้อไปใช้กรอบเงินเฟ้อทั่วไปแทนกรอบเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2558 และร้อยละ 48 เห็นว่า ธปท.ควรตั้งกรอบเงินเฟ้อทั่วไปไม่เกินร้อยละ 3.0-4.0

เงินเฟ้อทั่วไปก็คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่บริโภคทั่วๆไป คำนวณจากทุกกลุ่มสินค้า แบ่งเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล การคมนาคมขนส่ง การศึกษา รวมทั้งค่าเอนเตอร์เทนต่างๆด้วย

ส่วนเงินเฟ้อ พื้นฐานจะ ไม่นำสินค้าในกลุ่มอาหารสดและพลังงาน มาคำนวณอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาสินค้ากลุ่มนี้มีความผันผวนสูงซึ่ง ธปท.ใช้อยู่เพื่อดำเนินนโยบายทางการเงินโดยจะต้องอยู่ในกรอบร้อยละ 0.5-3

ในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ยังเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย นั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินควรจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2 ไม่ควรจะลดหรือเพิ่มในระยะนี้

ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแผนลงทุนที่ชัดเจนแล้ว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการที่สำคัญคือ

ยกเลิกกฎอัยการศึก

และมีข้อมูลจาก ธปท.โดย รุ่ง มัลลิกะมาส ผอ.อาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ยืนยันว่า เศรษฐกิจไทย แม้จะมีทิศทางฟื้นตัว แต่ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าจะพูดให้สวยหน่อยคือชะลอตัว ดังนั้น ในการประชุมนโยบายการเงินจะมีการทบทวนตัวเลขทางเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง

ส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำก็คือ สินค้าการเกษตรตกต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนสูง และมีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ในภาคอุตสาหกรรมพอสมควร รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐน้อยกว่าที่คาดไว้

อธิบายความได้ก็คือ ผลกระทบจากวิกฤติการเมือง ทำให้นโยบายที่จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจชั้นรากหญ้าไม่เป็นไปตามเป้า นโยบายรับจำนำข้าวก็มีปัญหา การส่งออกสินค้าการเกษตรก็มีปัญหา ด้านคมนาคมก็มีปัญหาจะขยายสนามบิน สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีปัญหาทั้งนั้น

ชั้นรากหญ้าเลยกลายเป็นหญ้าคอยฝน การเมืองรบกันนานเข้า รัฐหมดอำนาจ นโยบายรัฐไม่ขยับกลไกของรัฐติดขัดไปหมด ผลกระทบเลยไปลงกับคนชั้นรากหญ้าเต็มๆ แต่เมื่อคนชั้นรากหญ้า คือคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรกว่าร้อยละ 80 ไม่มีการใช้จ่าย เพราะมัวแต่ใช้หนี้ เศรษฐกิจเลยมีผลกระทบจากล่างขึ้นบน จนตอนนี้กระทบจากบนลงล่างแล้ว รัฐบาล คสช.จะทำอะไรก็ทำ อย่าให้การเมืองเข้าแทรก มีอำนาจพิเศษอยู่ในมือจะไปกลัวอะไร

ยกเลิกกฎอัยการศึกตอนนี้ก็ไม่สาย.

หมัดเหล็ก

3 พ.ย. 2557 10:42 3 พ.ย. 2557 10:42 ไทยรัฐ