ข่าว

วิดีโอ

จับคู่โยกย้าย

โดย สหบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานข้าราชการของรัฐ ที่มีบุคลากรจำนวนมาก และประจำอยู่ทั่วทุกท้องที่ในประเทศ

ตำรวจไม่น้อยที่ประจำอยู่ห่างไกลภูมิลำเนาหรือครอบครัวอาศัย

โดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวน

วาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ละปี จะมีข้าราชการตำรวจเหล่านี้ ยื่นความประสงค์ตามสายบังคับบัญชา เพื่อขอย้ายกลับภูมิลำเนา อุปการะครอบครัว หรือหาประสบการณ์ในพื้นที่หรือหน้างานใหม่

ทั้งที่มีตำแหน่งว่างแต่ไม่มีโอกาสได้รับการโยกย้ายกลับคืนภูมิลำเนา เนื่องจากต้องได้รับการสมัครใจสลับเปลี่ยนตำแหน่ง มีการวิ่งเต้น เป็นปัญหาในคำสั่งโยกย้าย

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เมื่อครั้งยังเป็น รอง ผบ.ตร.มองเห็นปัญหาของการแต่งตั้งโยกย้าย เนื่องจากตำรวจเหล่านี้บางคนอยู่พื้นที่ห่างไกล ไม่มีโอกาสใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา การทำคำร้องไปตามสายงาน ก็มักจะถูกปฏิเสธ

อ้างกำลังพลขาดแคลน และให้หากำลังมาทดแทนสับเปลี่ยน

จึงเป็นปัญหาสำหรับตำรวจชั้นประทวนที่ต้องการโยกย้าย เพราะตำรวจเหล่านั้นก็ไม่รู้จะไปหากำลังพลจากไหนมาสับเปลี่ยนแทนที่ตำแหน่งตัวเอง

พล.ต.อ.สมยศ ได้ริเริ่มจัดทำ โครงการ “จับคู่ย้าย” ผ่านทาง www.จับคู่ย้าย.com เพื่อเป็นช่องทางให้ ข้าราชการตำรวจได้มีช่องทางแสดงความจำนงขอย้าย และมีโอกาสหากำลังทดแทนตามความสมัครใจ ไม่ต้องดิ้นรนวิ่งหาผู้บังคับบัญชา เป็นปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ในปี 2556 มีตำรวจเข้าร่วมโครงการ 250 นาย ประสบความสำเร็จไป 100 นาย หรือคิดเป็น 40%

พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รรท.ผบช.สกพ. ได้นำแนวทางของ พล.ต.อ.สมยศ มาสานต่อ โดยคิดสร้างคณะทำงานให้กำลังพลของแต่ละหน่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการสลับเปลี่ยนตำแหน่ง

โดยให้ สกพ.เป็นศูนย์กลาง ทำงานบูรณาการกันเป็นทีมเพื่อทำให้การประสานงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นยุคแรกที่ผู้นำตำรวจมีแนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้โยกย้ายตามความสมัครใจ

สร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจ.

สหบาท

3 พ.ย. 2557 10:16 3 พ.ย. 2557 10:16 ไทยรัฐ