วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รื้อมาตรฐานข้าวหอม

รื้อมาตรฐานข้าวหอม

  • Share:

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านข้าว เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย จากเดิมกำหนดมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเป็น 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน 98% หรือมีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 98% และมีสิ่งเจือปนได้ไม่เกิน 2% และมาตรฐาน 92% หรือมีสิ่งเจือปนได้ไม่เกิน 8% โดยยกเลิกมาตรฐาน 98% แต่คงมาตรฐาน 92% ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ทั่วโลกยอมรับ ขณะที่ 98% ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถทำได้น้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ทำได้มาตรฐานสูงสุดคือ 95% และเพิ่มมาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐาน 70% เพื่อรองรับความต้องการข้าวหอมมะลิในระดับชั้นที่แตกต่างกันไป

สต๊อกข้าวรัฐบาล


“การเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมมะลิในเกรด 70% หรือ 80% นั้น เป็นไปตามความต้องการของตลาดข้าวบางประเทศที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิผสม โดยมีสัดส่วนข้าวหอมมะลิ 70% ที่เหลืออาจนำข้าวชนิดอื่นมาผสม ซึ่งทำให้ตลาดข้าวหอมมะลิมีหลากหลายมากขึ้น แต่ต้องคงไว้ในมาตรฐานเกรดดีคือ 92% เพราะเป็นตลาดที่ขายข้าวหอมมะลิได้ในราคาที่ดี ส่วนแผนการขายข้าวสต๊อกรัฐบาลในปีหน้า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะเน้นการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และวิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปหรือไม่ แต่เชื่อว่าปีหน้าไทยจะส่งออกข้าวได้มากถึง 10 ล้านตัน ส่วนปีนี้น่าจะได้ถึง 11 ล้านตัน ส่วนการขายตรงให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอไว้ก่อน โดยทุกวิธีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้