ข่าว

วิดีโอ

On the other hand/on the contrary

เสน่ห์ของคนบางครั้งอยู่ที่การพูดไวยากรณ์ได้ถูกต้องนะครับ อย่างเช่น on the contrary และ on the other hand นี่นะครับ ผมเคยเจอคนพูดสลับกันบ่อยๆ

“...x...The job wasn’t interesting, but in the other hand it was very well paid.” งานไม่น่าสนใจ แต่ตรงกันข้าม ค่าตอบแทนดีมาก ผู้อ่านท่านจะเห็นวลี in the other hand ขอเรียนว่า ไม่ถูกต้องนะครับ ที่ถูกต้อง จะต้องเป็น on the other hand

อีกวลีหนึ่งซึ่งให้ความหมายคล้ายกันก็คือ on the contrary แต่เราใช้วลีนี้เมื่อต้องการบอกว่า สิ่งที่พูดมานั้น มันไม่จริง ความแตกต่างของ on the other hand กับ on the contrary อยู่ที่ มีคำอธิบายอีกด้านหนึ่งหรือไม่ ‘ถ้ามี’ ก็ใช้ on the other hand ‘ถ้าไม่มี’ คำอธิบายอีกด้านหนึ่ง ก็ใช้ on the contrary

ลองดูตัวอย่างพวกนี้ซีครับ I suppose the house wasn’t in the best location. ผมคิดว่าบ้านไม่ได้อยู่ในทำเลที่ดีที่สุด พอได้ยินดังนั้น จอห์นพูดแทรกขึ้นว่า On the contrary, it was cheap. ในทางตรงกันข้าม ราคามันถูก

แต่ The house wasn’t in the best location, but on the other hand it was cheap. ผู้อ่านท่านจะพบนะครับ ว่าในประโยคหลังนี้ ผมใช้ว่า it was cheap มาใช้ด้วย

Opposite และ contrary ต่างหมายถึง ตรงกันข้าม แต่ถ้า จะพูดถึง คำที่ตรงกันข้าม จะต้องใช้ opposite ไม่ใช่ contrary เช่น บอกว่า ‘Short’ is the opposite of ‘long’. สั้นเป็นคำตรงกันข้ามกับยาว.

คุณนิติ นวรัตน์

2 พ.ย. 2557 11:10 2 พ.ย. 2557 11:10 ไทยรัฐ