ข่าว

วิดีโอ

ทัวร์ยูนนาน

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ กล่าวทักทายเด็กและชาวสิบสองปันนาอย่างอารมณ์ดี ขณะเที่ยวชมวัดและหมู่บ้านไทยลื้อ ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเมืองเชียงรุ้งของไทยในอดีต.

2 พ.ย. 2557 00:21 2 พ.ย. 2557 04:55 ไทยรัฐ